13 oktober 2022

Kamervragen over n.a.v. het artikel 'Bestuurder scootmobiel raakt te water in Stadskanaal'

Vragen van de leden Werner en Van der Molen (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport n.a.v. het artikel ‘Bestuurder scootmobiel raakt te water in Stadskanaal’ d.d. 28 september 2022. 

  1. Kent u dit bericht? (1)
  2. Klopt het dat het aantal ongelukken met scootmobielen stijgt? Kan de minister de cijfers van 2019, 2020, 2021 geven?
  3. Hoe vaak is er sprake van eenzijdige ongevallen?
  4. Klopt de stellingname dat vergeleken met andere vervoermiddelen de risico’s op een dodelijk ongeluk met een scootmobiel of ander gehandicaptenvoertuig forser zijn? Zijn hier cijfers over bekend?
  5. Zou u kunnen toelichten hoe de Wegenverkeerswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zich tot elkaar verhouden op het gebied van scootmobielen? Welke overeenkomsten en verschillen ziet u op dit gebied ten opzichte van hoe dit in Duitsland en België wettelijk is geregeld?
  6. Kunt u aangeven wat er is gedaan met de drie aanbevelingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) over onder andere het voorzien van een actieve rem, een noodstopknop midden op het stuur, stuurhoekbeveiliging en verbetering van de stabiliteit van de voertuigen, waardoor ze minder makkelijk kantelen en omvallen? 
  7. Welke aanbevelingen zijn opgepakt, welke aanbevelingen niet? Waarom zijn bepaalde aanbevelingen niet opgepakt?
  8. Krijgen mensen die via de Wmo een scootmobiel ontvangen een cursus aangeboden over hoe zij het beste kunnen omgaan met een scootmobiel? Zou u willen inventariseren hoeveel gemeenten een dergelijke cursus of introductie aanbieden?
  9. Wat vindt u van het pleidooi van de SWOV om dergelijke cursussen verplicht te stellen?
  10. Zou u een inschatting kunnen maken van hoeveel scootmobielen niet via de Wmo worden verstrekt maar particulier aangekocht worden?

(1) https://www.westerwoldeactueel.nl/2022/09/28/bestuurder-scootmobiel-raakt-te-water-in-stadskanaal/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.