08 september 2022

Kamervragen over Neerlandici lopen weg bij vergadering Taalunie

Vragen van het lid van der Molen (CDA) en van der Woude (VVD) aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Neerlandici lopen weg bij vergadering Taalunie” (Neerlandistiek, 28 augustus).

  1. Bent u bekend met het bericht “Neerlandici lopen weg bij vergadering Taalunie”1?
  2. Kunt u aangeven welk deel van de eenmalige middelen voor 2021 voor de internationale Neerlandistiek al zijn besteed en waaraan?
  3. Kunt u aangeven waarom er al een jaar een voortraject loopt terwijl de toelichting van het amendement Van der Molen/Wiersma2 klip en klaar is; de middelen zijn bedoeld om de internationale neerlandistiek infrastructuur in stand te houden en te werken aan de speerpunten zoals geformuleerd in de analyses van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) van januari 20203?
  4. Wat vindt u ervan dat het bericht gebaseerd is op een verslag dat aangeleverd is door een IVN-lid, dat er vanwege financiële afhankelijkheid van de Taalunie voor kiest om anoniem te blijven? Wat zegt dit over de onderlinge verhoudingen tussen de Taalunie en IVN?
  5. Bent u ook in gesprek met Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) of alleen met de Taalunie?
  6. Wat is uw visie op de internationale neerlandistiek infrastructuur? Bent u van mening dat het van belang is dat Nederland het Nederlands in andere landen aangeboden blijft worden? Wat wordt uw inzet hierop de komende jaren? 

1: https://neerlandistiek.nl/2022/08/ivn-leden-lopen-weg-bij-vergadering-taalunie/?fbclid=IwAR2HhdTq6yNmGWbi8aMy0ZRC4Pd2XSrG2iPv860Q757wUU1jrpHKuzoRIqw

2: 35570-VIII-143

3:https://www.ivn.nu/upload/files/Speerpunten%20nav%20rapporten%20en%20rondetafels%20mei19.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.