Kandidaten TK21
07 april 2022

Kamervragen over spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de treinoverstap op het station van Zwolle vaker gaat mislukken.

Vraag 1: 
Bent u bekend met het bericht ‘Treinoverstap gaat vaker mislukken’? (1)

Vraag 2: 
Wat vindt u ervan dat treinreizigers vanuit Leeuwarden naar Zwolle de komende twee en een half  jaar een grote kans lopen hun overstap in Zwolle te missen door werkzaamheden van ProRail? 

Vraag 3: 
Deelt u de mening van het CDA dat treinreizigers de dupe zijn van deze misrekening van ProRail en dat de werkzaamheden niet nog twee en een half  jaar mogen duren?    

Vraag 4: 
Bent u bereid met ProRail in gesprek te treden om te benadrukken dat een goede spoorverbinding tussen Leeuwarden en Zwolle van groot belang is, verdere vertraging bij de werkzaamheden aan de spoorverbinding bij Wolvega en Akkrum moet worden voorkomen en te verzoeken een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om een versnelling aan te brengen in de werkzaamheden? 

Vraag 5: 
Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat op grote schaal reizigers vanuit Leeuwarden door de langere reistijd hun overstap op station Zwolle missen? 

Vraag 6: 
Wat vindt u van de staat van de HRMK-spoorbrug? Deelt u de opvatting dat deze spoorbrug aan vervanging toe is? En wat vindt u van het voorstel om de spoorbrug op termijn te vervangen door een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal? 

(1)    Friese treinreiziger moet na misser ProRail de komende 2,5 jaar maar hopen dat hij overstap in Zwolle haalt - Leeuwarder Courant (lc.nl)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.