21 september 2022

Kamervragen over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Vragen van het leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk (allen CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en van Financiën over studeren op kosten van een brievenbusfirma (ingezonden 15 september 2022).

Vraag 1
Klopt het dat Nederlandse universiteiten niet controleren op verdachte geldstromen van buitenlandse studenten en dit de deur naar witwaspraktijken kan openen? (1)

Vraag 2
Bent u van mening dat de universiteiten op de relevante lijsten van Politically Exposed Persons (PEPs) zouden moeten kijken? Zo ja wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?

Vraag 3
Welke rol heeft volgens u de universiteit en de bank nu als het gaat om een financiële controle op ontvangen collegegelden en de kans op witwassen? Zou dit zo moeten blijven of is het nodig om dit aan te scherpen? Zo ja welke aanscherping is dan nodig?

Vraag 4
Wat vindt u ervan dat bij de Rijksuniversiteit Groningen het collegegeld contant betaald kan worden en zij zo de afgelopen vijf jaar 1,5 miljoen euro hebben ontvangen?

Vraag 5
Kunt u aangeven welk deel van de 1,5 miljoen euro die de Rijksuniversiteit Groningen cash ontving vanuit buitenlandse studenten is gekomen?

Vraag 6
Op welke noodgevallen zou een universiteit zich kunnen beroepen om contant geld aan te nemen? Bestaan hier kaders voor?


(1) Trouw, 6 september 2022: Studeren op kosten van een brievenbusfirma, geen controle op herkomst betaling collegegeld; https://www.trouw.nl/onderwijs/studeren-op-kosten-van-een-brievenbusfirma-geen-controle-op-herkomst-betaling-collegegeld~bf1d894b/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.