Het bereik van de regionale omroepen neemt af, omdat de aanbieders van digitale televisie de publieke regionale zenders achteraan in het aanbodpakket programmeren. Het CDA vindt dit een slechte ontwikkeling, en wil dat de staatssecretaris van media met de aanbieders om tafel gaat zitten om de regionale omroepen uit het verdomhoekje te halen.

CDA woordvoerder media Harry van der Molen: “Als ik de ontwikkelingen rond de regionale omroepen van de laatste jaren samenvat, dan stel ik vast dat zij steeds in de hoek zitten waar de klappen vallen. De regionale journalistiek staat onder druk. De aanbieders van digitale televisie programmeren de publieke regionale zenders achteraan in het aanbod, het verdomhoekje. We hebben niet zonder reden een standaardpakket afgesproken. De kabelaars leven deze naar de letter na, maar niet naar de geest. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest akkoord te gaan met een achterafplek in het aanbod. Vandaar mijn oproep aan de staatssecretaris.”

Als voorbeeld noemde van der Molen specifiek KPN. Deze aanbieder heeft besloten om regionale zenders niet landelijk maar slechts per regio en aangrenzende provincies aan te bieden. KPN houdt zich daarmee wel aan de wet. Maar, stelde van der Molen, door het besluit van KPN blijft voortaan een grote groep Friezen die buiten de provincie wonen verstoken van media in het Fries. Aangezien de staatssecretaris volgens het bestuursakkoord ook hecht aan het Fries in de landelijke media, riep van der Molen hem op om KPN op dit besluit aan te spreken.

De staatssecretaris heeft toegezegd om KPN, de regionale omroepen, Omrop Fryslân en de provincie om de tafel te zetten. Om te kijken of landelijke doorgifte toch mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.