21 september 2022

Schriftelijke vragen over "Universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico"

Vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk (beiden CDA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico (ingezonden 15 september 2022).

Vraag 1
Wat vindt u ervan dat in de praktijk universiteitsfondsen en universiteiten sterk verwerven zijn? (1)

Vraag 2
In hoeverre vloeit er publiek geld naar universiteitsfondsen, doordat personeel van het fonds in dienst is bij de universiteit en dat dit personeel betaald zou worden vanuit de universiteit? Wat vindt u hiervan?

Vraag 3
Welke rol heeft u, gezien de verschillende uitleg die universiteiten hanteren, om meer duidelijkheid te geven richtingen universiteiten over wat wel en niet mag rondom het aanstellen en betalen van personeel voor het universiteis-fonds vanuit de publieke middelen van de universiteit?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat universiteitsfondsen meer transparant moeten zijn over waar donaties vandaan komen, waar ze eventueel voor geoormerkt zijn en hoe de middelen besteed worden? Welke rol heeft u om dit verder te bevorderen?

 

1) Financieel Dagblad, 7 september 2022: Groeiende universiteitsfondsen spekken onderwijs ook via beleggingen; https://fd.nl/economie/1449315/groeiende-universiteitsfondsen-spekken-onderwijs-ook-via-beleggingen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.