Tussen 2015 en 2017 zouden de universiteiten en hogescholen 600 miljoen extra investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Die toezegging deden zij bij de invoering van het leenstelsel in 2015. De Algemene Rekenkamer concludeert na onderzoek dat de beloofde voorinvesteringen waarschijnlijk niet geheel gedaan zijn. Daarom heeft onderwijswoordvoerder Harry van der Molen samen met de PvdA een motie ingediend, waarin zij minister Engelshoven vragen een plan op te stellen hoe de studenten die hiervan de dupe zijn geworden, gecompenseerd kunnen worden.

Van der Molen: “Het is duidelijk dat een groep studenten gewoon gedupeerd is. Het CDA vindt dan ook dat er gekeken moet worden of er nog afspraken gemaakt kunnen worden om recht te zetten wat mis is gegaan. Misschien is het mogelijk om het voucherbedrag dat deze studenten in het vooruitzicht is gesteld te verhogen, ten koste van wellicht andere plannen voor het hoger onderwijs. Of om met de instellingen in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken af te spreken alsnog de missende voorinvestering te doen of sneller te investeren. Ik ben erg benieuwd met welke oplossingen de minister komt.”

De minister ontraadde de motie. Zij gaf aan dat eerst op instellingsniveau opgehelderd moet worden of en waar er onvoldoende geïnvesteerd is. Volgens Van der Molen kan de minister, op basis van het rapport van de Algemene Rekenkamer, niet ontkennen dat er een probleem is. Daarom pleit hij ervoor alvast een plan op te stellen, zodat duidelijk is hoe studenten kunnen worden gecompenseerd op de plekken waar afspraken niet zijn nagekomen. Van der Molen: “Ik vind dat we ons ook moeten realiseren dat de politiek in de richting van de studenten een signaal heeft afgegeven. Vanuit onze rol moeten we daarom kijken of degenen die gedupeerd zijn, recht kunnen worden gedaan.”

Van der Molen vervolgt: “Het CDA is en blijft kritisch op het huidige leenstelsel, waar jongeren direct worden opgezadeld met een hoge studieschuld. Daarom vinden we het zo belangrijk dat het collegegeld voor eerstejaars studenten wordt gehalveerd. Als dan ook blijkt dat de eerste generatie studenten extra is benadeeld, omdat er nog onvoldoende sprake is van beloofde kwaliteitsverbetering, vinden wij een compensatie meer dan terecht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.