Het regeerakkoord spreekt in positieve zin over een sterke landelijke publieke omroep en regionale omroepen. Die toon is wel eens anders geweest. Maar er wordt minder reclame op televisie uitgezonden. Daardoor komen de financiën voor de publieke omroep in zwaar weer. De komende jaren zal er rond de 60 miljoen euro minder te besteden zijn.
 
CDA woordvoerder Harry van der Molen: “Er ligt een stevige klus voor de Minister. Het kijkgedrag van mensen verandert in rap tempo. De publieke omroep zal mee moeten. Google en Facebook gaan er met de reclame-centen vandoor en draaien op basis van ‘u vraagt wij draaien’. Terwijl media ook zouden moeten bijdragen aan onze taal, ons nationaal gevoel en de macht kritisch moeten bevragen. Publieke waarden dus. Wat het CDA betreft betekent dit dat het belang van de publieke omroep eerder groter dan kleiner wordt.”
 
Namens de CDA fractie gaf van der Molen aan dat de oplossing voor de verwachte tekorten niet alleen het zoeken naar geld is, maar ook het zoeken van de toekomst. “De bezuinigingen van de afgelopen jaren, die het CDA niet steunde, maken het lastiger om de tekorten op te vangen. En de publieke omroep volledig afhankelijk maken van de grillen van de advertentiemarkt vinden we niet wenselijk. Dan is het geen publieke omroep meer. Het CDA staat open voor het zoeken naar de oplossing, maar trekt niet op voorhand de portemonnee.”
 
Regionale omroepen

Als antwoord op vragen van het CDA zei minister Slob toe dat regionale omroepen niets zullen merken van de tekorten op de mediabegroting. In het regeerakkoord wordt 5 miljoen euro aan extra geld uitgetrokken voor journalistiek. Het CDA hecht eraan dat de investeringen voor het leeuwendeel naar lokale en regionale media gaan. Ook dat kon de Minister toezeggen. Hij gaat ook tempo maken met de programmering van de regionale omroepen op NPO1. Voor de kerst moeten de plannen wat hem betreft klaar zijn.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.