Kandidaten TK21
17 mei 2022

Zichtbaarheidsakkoord Friese taal gesloten

Vorige maand hebben minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gedeputeerde Poepjes van de provincie Fryslân het Zichtbaarheidsakkoord Friese taal ondertekend. 

In dit akkoord staan afspraken over het meer zichtbaar maken van de Friese taal in de openbare ruimten. Bijvoorbeeld op bewegwijzering en bebording.

De aanleiding voor het Zichtbaarheidsakkoord Friese taal is een motie van Tweede Kamerlid Harry van der Molen, samen met zijn toenmalige VVD-collega Aukje de Vries, uit 2020, waarin de regering werd verzocht een akkoord met de provincie Fryslân te sluiten om de zichtbaarheid van het Fries en de communicatie in het Fries te versterken.

Van der Molen: “Goed dat het kabinet met deze motie aan de slag is gegaan en dit akkoord er nu ligt. Belangrijk voor de inwoners van Fryslân, waar het Fries een officiële taal is die door veel Friezen gelezen en gesproken wordt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.