02 december 2020

Tijd voor een realistischer buitenlandbeleid

In mijn eerste begrotingsbehandeling als woordvoerder Buitenlandse Zaken, nu vier jaar geleden, stelde ik dat we meer moesten doen voor de vervolgde christenen in de wereld. Meteen liep een collega naar de interruptiemicrofoon: ‘Maar voorzitter, we komen toch zeker niet alleen op voor christenen? We maken ons toch zeker sterk voor andere minderheden! Denk aan de Rohinya in Myanmar.’ Deze reactie is exemplarisch. Telkens als ik aandacht vraag voor een bepaalde groep vervolgde christenen, werpt iemand tegen dat er ook andere vervolgde minderheden zijn die onze aandacht verdienen.

Andersom is dat nooit het geval. Toen ik aandacht vroeg voor moslims in China, vroeg niemand mij in de Kamer de christenen daar niet te vergeten. Toen ik vragen stelde over stokslagen voor homo’s in Indonesië, begon niemand tegen mij over het lot van de christenen, die het eveneens steeds moeilijker hebben in dit land.

Lees verder via https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2020/12/tijd-voor-een-realistischer-buitenlandbeleid-791907/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.