Spitsuur
30 november 2016

CDA: kabinet moet zich actiever verzetten tegen Duitse tolheffing

Het CDA wil voorkomen dat Duitsland tolheffing invoert. De invoering heeft negatieve gevolgen voor onze grensregio’s en zorgt voor een lastenverhoging voor Nederlandse automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Het CDA wil daarom dat het kabinet een grenseffectentoets uitvoert. 

Het CDA heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu via een motie verzocht zich intensief en nadrukkelijk te blijven verzetten tegen het plan voor Duitse tolheffing bij de Duitse regering en de Europese Commissie. De minister heeft deze motie overgenomen.
 De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Duitsland, maar dat heeft vooralsnog weinig invloed op het plan van onze Duitse buren. De definitieve plannen zijn ook nog steeds niet bekend en dat is zeer zorgelijk. 

Oostenrijk en andere Europese lidstaten hebben inmiddels bij het Europees Hof protest aangetekend. Het CDA wil dat Nederland zich daarbij aansluit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.