28 november 2016

Lekker doorrijden: het knelpuntenplan!

Willen we niet stil komen te staan de komende jaren, dan zal er meer geïnvesteerdmoeten worden in de bestaande knelpunten in heel Nederland.Wegen, bruggen en tunnels moeten worden aangelegd en beter worden onderhouden. Er moet actie worden ondernomen om te zorgen dat we lekker kunnen doorrijden. Daarom stelt het CDA het volgende voor:

1. Stop de bezuinigingen op infrastructuur

We kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Het ministerie bezuinigde €8 miljard op infrastructuur. Zowel de aanleg van nieuwe infrastructuur, als het onderhouden van bestaande infrastructuur kent te grote tekorten. Het geld moet effectiever en efficiënter worden besteed.

2. Ontkoker het ministerie

Het ministerie werkt in kokers van weg, spoor, lucht en water. Juist door de snellewisselwerking tussen de verschillende kokers kunnen problemen sneller opgelostworden. Zo staat de A15 altijd vast, terwijl op de Merwedebrug 100 meter verderop nog plek genoeg is.

3. Betrek het maatschappelijk speelveld

  • Innovatie: innovatie in mobiliteit komt van bedrijven. Zie hen niet als ondernemers die we zo goedkoop mogelijk een brug kunnen laten aanleggen, maar nodig hen uit om de kennis, kunde en geld te steken in slimme mobiliteit.
  • Slim onderhoud: slim onderhoud zorgt dat je met de nieuwe technieken bruggen, tunnels en wegvakken constant in de gaten houdt, zodat gebreken verholpen zijn voordat het misgaat. Situaties als bij de Merwedebrug kunnen we niet accepteren. Bedrijven willen die kennis delen.
  • Bevorder verkeersveiligheid: Verkeersveiligheid is aan het lot overgelaten door dit kabinet. En ieder ongeluk zorgt voor een file aan twee kanten. Na decennia van dalende ongeluks-, doden- en gewondencijfers, kennen we nu een stijging. Het Alcoholslot en staande houdingen in het verkeer zijn door dit kabinet afgeschaft.
  • Flexibel werken: bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen nadenken over welke medewerkers eventueel niet op de geëigende tijden hoeven te beginnen en te stoppen met het werk, zodat de spits uitgesmeerd kan worden.
  • Educatie: tijdens rijopleidingen kan slim rijden nog meer aangeleerd worden. Dat bevordert de doorstroming.
  • Betrek decentrale overheden: ook decentrale overheden moeten meer betrokken worden, want de aanrij-routes leveren vaak het onderliggende probleem voor files op de snelweg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.