14 januari 2021

Schriftelijke vragen over het nieuwsartikel: 'Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller'

Naar aanleiding van een artikel in het NRC stelde ik onderstaande vragen. Waarom is een pilot nodig om hakken uit het zand te halen? Hoe lang duurt digitaliseren van medische dossiers? Kunnen artsen elkaar niet bellen om extra keuringen te voorkomen? Dit kan beter.

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Defensie over het nieuwsartikel: 'Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller'
1.       Hoe beoordeelt u de berichtgeving[1] ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’?
2.       Hoe beoordeelt u het onderzoek van de veteranenombudsman naar de duur van de schadeprocedures na klachten van tientallen veteranen?
3.       Deelt u de opvatting van de veteranenombudsman dat in totaal honderden veteranen te maken hebben met een te trage afhandeling van aanvragen voor militair invaliditeitspensioen en aanvullende schadevergoeding, hetgeen tot veel stress en onzekerheid bij veteranen leidt, alsmede ‘schrijnende en onverteerbare situaties’?
4.       Deelt u de opvatting van de veteranenombudsman dat een veteraan die invalide raakt binnen twee jaar schadevergoeding moet krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het ministerie van Defensie een aanvraag voor een schadevergoeding voortaan binnen twee jaar afhandelt?
5.       Wat vindt u van de mogelijke oplossingen die in het rapport van de veteranenombudsman genoemd staan, zoals:
- het digitaliseren van medische dossiers, waarmee veel tijd gewonnen kan worden
- een veteraan voortaan nog maar één keer medisch te keuren
- ondersteuning van de veteraan door een zorgcoördinator tijdens de procedure?
6.       Bent u bereid over te gaan tot  digitalisering van medische dossiers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn? Kunnen tot die tijd artsen niet met  elkaar bellen over reeds gedane keuringen?
7.       Is de pilot met drie advocatenkantoren wel genoeg? Kan niet direct bij alle zaken toenadering gezocht worden door Defensie, om de verharding in de juridische procedures te doorbreken?
8.       Herkent u zich in de kritiek van de veteranenombudsman dat tempo nogal eens ontbreekt bij de omgang van Defensie met veteranen? Waarom moet er al jaren worden gewacht op de toegezegde verbeteringen van het militair pensioen, de klachtenafhandeling en de regeling voor militairen met PTSS? Waarom ontbreekt het kennelijk vaak aan een goede uitvoering? Wat bent u bereid hieraan te doen en binnen welke termijn?
9.       Bent u bereid het rapport van de veteranenombudsman en uw reactie daarop naar de Kamer te sturen?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/11/ombudsman-vergoeding-voor-invalide-veteranen-moet-sneller-a4027007

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.