13 januari 2021

Schriftelijke vragen over het organiseren van een wereldconferentie van democratieën in Den Haag

Eén van de campagnebeloftes van de aankomende president Biden is het organiseren van  een conferentie ter bescherming van de westerse waarden en de liberale democratie. Een democratisch verbond is hard nodig, want autoritaire staten zoals China zijn de liberale wereldorde langzaamaan aan het afbreken.

Dat is slecht nieuws voor onze welvaart en voor de mensenrechten. Nederland kan zich goed op de kaart zetten door deze conferentie mede te helpen organiseren. Daarom hebben wij Rutte de opdracht gegeven om bij de nieuwe Amerikaanse regering het aanbod neer te leggen voor de hosting  van dit evenement.   Want wat is een geschiktere plek voor een democratische conferentie dan Den Haag, de internationale stad van Vrede & Recht!?  

Schriftelijke vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beide CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over het organiseren van een wereldconferentie van democratieën in Den Haag.

1. Herinnert u zich de aangenomen motie van het lid Omtzigt c.s. over het organiseren van een wereldconferentie van democratieën in Den Haag (21501-02-2235)? (1)

2. Bent u het met de Amerikaanse president-elect eens dat het van groot belang is dat de leiders van democratieën bij elkaar komen om gezamenlijk een antwoord te formuleren op het oprukkende autoritarisme en de democratische rechtsstaat nieuw leven in te blazen?

3. Bent u het met ons eens dat Den Haag, als internationale stad van vrede en recht, een symbolisch zeer geschikte locatie is voor het houden van een conferentie van democratische landen?

4. Kunt u een overzicht geven van de tot nu toe geleverde inspanningen om de wereldconferentie van democratieën naar  Nederland te halen?

5. Heeft u inmiddels contact gehad met de inkomende Biden-administratie over het Nederlandse aanbod om de wereldconferentie van democratieën in Den Haag te organiseren? Zo ja, wat was de reactie? En zo nee, kunt u dit aanbod zo spoedig mogelijk onder de aandacht brengen van de nieuwe Amerikaanse regering?

6. Heeft u de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten de opdracht gegeven om het Nederlandse aanbod actief onder de aandacht te brengen van de nieuwe Amerikaanse regering? En zo nee, kunt u dit zo spoedig mogelijk doen?

7. Kunt u deze vragen één voor één en binnen twee weken beantwoorden?

(1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z21424&did=2020D45697

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.