10 december 2020

Petitie tegen de orgaanroof op gewetensgevangenen in China

- Via https://m.epochtimes.nl/ - 
Martijn van Helvert nam donderdag 10 december een petitie tegen de orgaanroof op gewetensgevangenen in China in ontvangst uit handen van de Falun Gong stichting Nederland. De overhandiging vond plaats ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens voor het gebouw van de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag. Een handvol mensenrechten-groeperingen trotseerden de frisse donderdagmorgen 10 december om hun roep om eerbiediging van hun mensenrechten kracht bij te zetten.

Beoefenaars van de spirituele meditatiediscipline Falun Gong waren ook aanwezig. Zij vragen al jaren aandacht voor de vervolging van de beweging in China door de Chinese Communistische Partij en de orgaanoogst op Falun Gong beoefenaars en andere groepen die gedetineerd zijn op grond van hun geloof. Voorzitter Kayan Wong overhandigde namens de stichting een pakket van zo’n tienduizend steunbetuigingen die de stichting de laatste maanden verzameld had aan Martijn.

Van Helvert: “Nederland mag zich harder verzetten tegen orgaantoerisme. Immers, organen in China worden niet afgestaan, maar afgenomen.”

Wong merkte op dat de hoeveelheid handtekeningen nog hoger had kunnen uitvallen, omdat veel belangstellenden eenvoudig niet durfden te ondertekenen; bang als ze waren voor represailles en voor de lange arm van de geheime dienst van China, aldus Wong.

“Dat is heel erg erg, maar alsnog heel veel dank”, zei van Helvert. “Dat is dapper dat u dat doet, want we weten inderdaad dat China overal meekijkt. Ook hier in Nederland”. Van Helvert benadrukte dat “China” en het communistische regime in China twee totaal verschillende entiteiten zijn. Hij gaf ook aan “veel geleerd” te hebben van de conference call die hij tezamen met commissiegenoten Lilianne Ploumen (PvdA) en Bram van Ojik (Groen Links) eerder die dag georganiseerd had, met Wong en diverse vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties zoals Susie Hughes, executive director van End Transplant Abuse in China en Manyan Ng namens  International Society for Human Rights (ISHR).

Bepaalde landen zoals Israël, België, Spanje en Taiwan hebben een wet aangenomen die het onmogelijk maakt om voor orgaantransplantatie naar landen als China af te reizen, omdat die landen niet kunnen garanderen dat de organen uit een vrijwillige donatie afkomstig zijn.
De vraag is nu of er in Nederland ook zo’n wet zal komen. Als het aan van Helvert ligt zeker. “Absoluut. En ik ben ook bereid om het initiatief daartoe te nemen”. Hij voegde eraan toe dat hoewel er genoeg aanwijzingen zijn dat er behoorlijk wat mis is, minister Blok terughoudend is.
“We weten niet zeker of het gebeurt. We moeten het nog onderzoeken”, zou de minister gezegd hebben. David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat die zich al 14 jaar bezighoudt met onderzoek naar de orgaanoogst in China, geeft een aantal redenen voor een passieve terughoudendheid in het westen. Een reactie die je niet verwacht gezien de ernst van de zaak, of de kwaliteit van het bewijs, zegt hij.
Eén reden ervan is dat het veel kost om al het relevante bewijs door te nemen en veel mensen daar geen tijd voor hebben. Het probleem bij de kwestie omtrent het doden van Falun Gong beoefenaars voor hun organen, is volgens Matas namelijk niet te weinig bewijs, maar eerder te veel. Omdat het verhaal boekvullend is, is het niet zo makkelijk om snel te vertellen.

Een andere reden is de nieuwigheid van de schending en de onvoorstelbaarheid. “Alleen al de afschuw zorgt er voor dat mensen terugvallen in hun ongeloof”, schrijft Matas. Tevens refereert hij aan rechter Felix Frankfurter die in 1943 ten aanzien van de Holocaust zei: “Ik heb niet gezegd dat deze jongeman loog. Ik zei dat ik niet kon geloven wat hij me vertelde. Er is een verschil.” Van Helvert noemde nog een andere veel voorkomende reden waarom er weinig druk uitgeoefend wordt op basis van mensenrechten schendingen op regimes zoals in China. “Het is soms lastig om de minister aan te sporen om echt voor mensenrechten op te komen”, aldus van Helvert. “Dat duurt vaak even omdat de economische belangen groot zijn en het kabinet het soms lastig vindt om dan mensenrechten pittig ter sprake te brengen.” Met betrekking tot de plannen van de CCP op wereldniveau zei van Helvert dat Xi Jinping duidelijk was dat ze wereldleider willen worden in bepaalde sectoren en dat die ambitie door meerdere landen gedeeld wordt maar dat het erom gaat “dat we dat wel binnen de kaders doen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook door China is ondertekend”.

(Bron: https://m.epochtimes.nl/kamerlid-van-helvert-neemt-op-internationale-mensenrechtendag-petitie-tegen-orgaanroof-in-ontvangst_14068.html)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.