25 november 2020

Presentatie Initiatiefnota Christenvervolging op Red Wednesday

Martijn van Helvert heeft samen met de ChristenUnie en de SGP de initiatiefnota ‘schapen tussen de wolven’ gepresenteerd. Een initiatiefnota die gaat over de toenemende vervolging van christenen in de wereld. De christelijke partijen komen, naast het vragen van aandacht voor deze ernstige ontwikkeling, met een aantal aanbevelingen om de situatie beter te monitoren en aan te pakken.

Van Helvert: “Uit meerdere onderzoeken blijkt dat, wereldwijd, christenen het meest te maken krijgen met geloofsvervolging en dat schaal en intensiteit van deze vervolging de afgelopen jaren is toegenomen. Om de toename een halt toe te roepen en te voorkomen dat het de komende jaren toeneemt zullen we als Nederland in de wereld dit probleem prominenter op de kaart moeten zetten. Deze  initiatiefnota dient daaraan bij te dragen.”

De partijen vinden dat de regering niet terughoudend moet zijn om de concrete misstanden te benoemen en tot onderwerp van haar beleid te maken. Dit betekent dat het bestrijden, veroordelen, ontmoedigen, en beëindigen van de vervolging, onderdrukking en discriminatie van christenen veel nadrukkelijker een onderdeel zou moeten worden van het Nederlandse buitenlandbeleid.

Van Helvert: "Daarnaast moeten we meer gebruik maken van de kennis en kunde van de geloofsgemeenschappen hier in Nederland om onze invloed in het buitenland te vergroten. De parlementaire groep voor Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging kan dit hiaat opvullen." Ook willen de partijen dat bij ieder werkbezoek van de Nederlandse regering of parlementsleden aan landen waar geloofsvervolging plaatsvindt er ruimte wordt gemaakt voor een bezoek aan religieuze instellingen die onder druk staan.

Lees de initiatiefnota hier !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.