12 februari 2021

Schriftelijke vragen over de precaire situatie in Noord-Irak

In Noord-Irak is het al tijden onrustig. Vooral de minderheden in dit uitgestrekte gebied, zoals de Assyriërs en de Jezidi’s, hebben het de afgelopen jaren zwaar voor de kiezen gehad. Tijdens de opmars van IS in 2014 sloegen meer dan honderdduizend mensen op de vlucht uit de christelijke steden en dorpen in de vallei van Nineveh. Vele anderen konden niet op tijd wegkomen en vielen ten prooi aan de jihadistische moordmachine. In  de Sinjar regio werd een genocide gepleegd.

IS is nu gelukkig grotendeels verslagen en verjaagd uit dit gebied, maar het is er helaas nog steeds onrustig. De PKK gebruikt Noord-Irak tegenwoordig als uitvalsbasis voor haar strijd tegen Turkije. Turkije reageert hierop door een nieuw militaire operatie te starten in Noord-Irak. De lokale bevolking is wederom het slachtoffer en daarom durven veel oorspronkelijke bewoners niet terug te keren naar hun geboortegrond. Het wordt tijd dat Irak en de internationale gemeenschap zich hard maken voor de veiligheid van de lokale gemeenschappen in Noord-Irak, zodat ook zij hun leven weer op kunnen pakken. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan de minister.

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de precaire situatie in Noord-Irak:

 1. Kunt u een overzicht geven van Turkse militaire activiteiten in Noord-Irak vanaf juni 2020?
 2. Bent u op de hoogte van een op handen zijnde aanval van Turkije in Noord-Irak, waaronder de regio Sinjar? (1)
 3. Deelt u onze vrees dat de Assyriërs, Jezidi’s en andere religieuze en etnische minderheidsgroepen in deze regio het voornaamste slachtoffer zullen worden van deze Turkse militaire operatie, gezien het feit dat de PKK zich hier voornamelijk schuilhoudt onder de lokale bevolking?
 4. Deelt u onze vrees dat een Turks offensief tegen de PKK in Noord-Irak de wederopbouw projecten van Nederland en partners in deze regio van de afgelopen jaren teniet zal doen?
 5. In hoeverre kunt u het bericht bevestigen dat zowel de Iraakse regering als de KRG de Turkse regering toestemming hebben gegeven voor een Turkse militaire operatie tegen de PKK in de Sinjar regio? (2) En wat betekent dit voor de legaliteit van deze militaire missie?
 6. Is in NAVO-verband gesproken over deze militaire operatie? Zo ja, wat had uw Turkse collega hierover te melden? En zo nee, kunt u deze kwestie bij de eerstvolgende vergadering ter tafel brengen?
 7. Bent u bereid Turkije te vragen af te zien van deze militaire operatie vanwege de grote kans op burgerslachtoffers en disproportionele schade? En zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bekend met het rapport ‘Caught in the Crossfire: Assyrians and the Turkey-PKK Conflict in Iraq’? (3) Deelt u de conclusie dat voornamelijk de religieuze en etnische minderheidsgroepen in Noord-Irak schade ondervinden van de aanhoudende strijd tussen de PKK en Turkije?
 9. Waarom lukt het de Iraakse autoriteiten niet om dit gebied onder controle te krijgen?
 10. Welke mogelijkheden zijn er om de PKK uit dit gebied te verdrijven en/of onder controle te krijgen zonder dat daar Turks militair geweld bij komt kijken?
 11. Heeft u kennis genomen van de beleidsaanbevelingen uit het rapport ‘Contested Control: The Future of Security in Iraq’s Nineveh Plain’? (4)
 12. Deelt u de conclusie dat het stimuleren en steunen van de regionale veiligheidsinstanties in het belang is voor het behouden van de heropbouwprojecten die gedaan zijn in de Ninevévlakte?
 13. Deelt u de conclusie dat de Iraakse regering meer moet doen om deze regio onder controle te krijgen? Zo ja, bent u bereid om bij uw Iraakse collega te pleiten voor een extra Iraakse inzet  om deze lokale gemeenschappen bij te staan in hun verdediging en wederopbouw?
 14. Bent u bereid bij Irak en KRG aan te dringen op een opname van lokale veiligheidstroepen in het Iraaks veiligheidsapparaat ter beveiliging van de Ninevé Vlakte bestaande uit de daargevestigde minderheden?
 15. Bent u bereid om binnen de Anti-IS coalitie en de NAVO te pleiten voor een veiligheidszone voor de Assyriërs en andere minderheden in Noord-Irak, vanwege de gigantische afname van het aantal oorspronkelijke inwoners in dit gebied?
 16. Klopt het dat bij de vorige Iraakse verkiezingen een groot deel van de vaste quorumzetels voor minderheden door manipulatie in handen terechtkwam van partijen die daar geen recht op hadden? En zo ja, hoe kunnen we Irak stimuleren ervoor te zorgen dat dit bij de volgende verkiezingen niet weer gebeurd?

(1) Is a joint op by Ankara, Baghdad, Irbil against PKK on the horizon? | Arab News

(2) Turkey Reaches ‘Understandings’ with Iraq against the PKK | Asharq AL-awsat (aawsat.com)

(3) Caught in the Crossfire | Assyrian Policy

(4) Contested Control: The Future of Security in Iraq's Nineveh Plain (assyrianpolicy.org)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.