03 februari 2021

Schriftelijke vragen over ongeregeldheden bij Marokkaanse consulaten

Naar aanleiding van de situatie op het Marrokaanse consulaat heeft Martijn de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA)  aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over de ongeregeldheden bij Marokkaanse consulaten.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Marokkaanse vlag consulaat Utrecht vertrapt’? (1)
  2. Klopt het dat activisten al enige tijd protestacties organiseren bij de Marokkaanse consulaten in Nederland om te demonstreren tegen het Marokkaanse bewind?
  3. Klopt het dat de demonstranten hierbij regelmatig overgaan tot het provoceren, intimideren en bedreigen van het consulaire personeel en de bezoekers van het Marokkaanse consulaat? En zo ja, van welke incidenten bent u op de hoogte?
  4. Bent u het met ons eens dat het onacceptabel is dat consulair personeel en bezoekers van ambassades en consulaten in Nederland te maken krijgen met dergelijke intimidaties?
  5. Bent u het met ons eens dat bovengenoemde handelingen en het recent neerhalen en vertrappen van de Marokkaanse vlag kunnen leiden tot spanningen en conflicten binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland?
  6. Welke maatregelen heeft u getroffen om te voorkomen dat dergelijke acties gericht tegen de Marokkaanse vertegenwoordiging zich in de toekomst nogmaals voordoen?
  7. Staat u in contact met de Marokkaanse vertegenwoordiging in Nederland om uw zorgen te delen over deze situatie en hen te informeren over de genomen maatregelen? En zo nee, kunt u dit spoedig mogelijk doen?
  8. Hoe staat het met de afhandeling van de aangiftes die zijn gedaan door de Marokkaanse vertegenwoordiging van de eerder genoemde incidenten?
  9. Heeft u een beeld van de groep die deze acties onderneemt en zo ja, bent u bereid hen erop te wijzen dat het recht op demonstreren een groot goed is in Nederland, maar dat demonstraties wel binnen de kaders van de wet dienen te geschieden?

 

  1. https://www.bladna.nl/marokkaanse-vlag-consulaat-utrecht-vertrapt,34071.html

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.