29 januari 2021

Schriftelijke vragen over overlast door nieuwe SMART-L radar in Wier

Naar aanleiding van een nieuwsbericht over hinder van de nieuwe Smart-L radar van Defensie in Wier stelde ik onderstaande schriftelijke vragen. Deze radar staat nu 's nachts uit om geluidsoverlast tegen te gaan. De staatssecretaris is voornemens om in Herwijnen een zelfde soort radar te plaatsen. Bewoners zijn het daar niet mee eens en deze berichtgeving zal die situatie niet verbeteren. 

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van Defensie over overlast door nieuwe SMART-L radar in Wier

1.       Hoe beoordeelt u de berichtgeving[1] dat de nieuwe Smart-L radar van Defensie in Wier ’s nachts te veel geluid maakt?

2.       Klopt het dat Defensie op een online voorlichtingsbijeenkomst mede heeft gedeeld dat de radar om die reden tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends uit staat?

3.       Is het waar dat deze bijeenkomst belegd is omdat er de laatste tijd uit de omgeving veel vragen en klachten van omwonenden over de nieuwe radar komen, zoals: niet meer kunnen slapen met de ramen open, storingen in elektronische apparatuur, lampen in woningen die flikkeren, de televisie die stoort, alsmede wifi-storingen?

4.       Zal de problematiek van de te hoge geluidsbelasting volledig worden opgelost, voordat de radar operationeel wordt? Of blijft er sprake van te hoge geluidsbelasting ’s nachts?

5.       In hoeverre is het vanuit de nationale veiligheid en effectieve luchtruimbewaking een oplossing om de radar ’s nachts uit te zetten? Is het waar dat er vanuit Defensie beweerd is dat er in dat geval sprake is van ‘verminderde bescherming, maar dat er ook andere manieren zijn om het luchtruim in de gaten te houden’? 

6.       Wat gaat u bovendien doen aan andere klachten van omwonenden dan geluidsklachten?

7.       Is de (geluids)overlast voor omwonenden en het overschrijden van geluidslimieten ’s nachts meegenomen in de vergunningsaanvraag voor de radar in Wier? Zijn alle benodigde vergunningen verkregen? Zo nee, welke niet en waarom niet?

8.       In hoeverre kan bovengenoemde problematiek ook optreden in Herwijnen, waar Defensie eveneens een SMART-L radar voornemens was te plaatsen? Zijn alle benodigde vergunningen verkregen om de radar daar te kunnen plaatsen? Zo nee, welke niet en waarom niet?

9.       Herinnert u zich de motie Van Helvert c.s[2]die de regering verzoekt een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van Herwijnen?

10.   Waarom heeft u de Kamer nog niet geïnformeerd over de wijze waarop u de motie gaat uitvoeren? Bent u bereid dit alsnog zo snel mogelijk te doen?

11.   Erkent u dat uw ‘radiostilte’, in combinatie met de klachten over de radar in Wier opnieuw tot onrust en onzekerheid bij de inwoners van Herwijnen kan leiden?

[1] https://www.lc.nl/friesland/waadhoeke/Nieuwe-radar-in-Wier-maakt-s-nachts-te-veel-geluid-26380019.html

[2] Kamerstuk 35570-X, nr. 59

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.