Gelukkig ben ik niet zonder gevulde rugzak de politieke arena in gewandeld. Gedurende ruim 20 jaar heb ik, na mijn Rechtenstudie, (onder meer) werkervaring opgedaan binnen de universitaire wereld (onderzoek en onderwijs), de advocatuur, het gevangeniswezen (mannen, vrouwen en jeugd), de VN (in Kosovo) en de justitiële jeugdzorg. In die periode heb ik goed zicht gekregen op de praktijk. Juist nu wij streven naar een kleinere overheid is dat belangrijk omdat je, om effectief ruimte te kunnen geven, wel moet weten waar het knelt.

Natuurlijk heb ik er ook voor gezorgd dat ik in de afgelopen tijd niet van de praktijk ben 'losgezongen'. Als toezichthouder in de zorg en in het onderwijs, twee hele kwetsbare terreinen, houd ik zicht op de consequenties van beleid voor de werkvloer en zie ik goed waar de knelpunten liggen. Laat mij die praktijk opnieuw dienen en richting geven, met een heldere koers, vanuit het radicale midden!

 

Wist je dat Madeleine

  • Rechten studeerde aan de Universiteit Utrecht en Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Londen
  • Promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant op het onderwerp aansprakelijkheid van medepleger van strafbare feiten
  • Directielid is geweest van respectievelijk de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord en een vrouwengevangenis in Dubrava, Kosovo

Madeleines’ paspoort

  • Getrouwd, twee dochters en woont in Rosmalen

Woordvoerder op de volgende terreinen: Justitie en veiligheid (veiligheid/terreur), asielbeleid

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.