01 februari 2017

Cannabis is een sluipmoordenaar

Cannabis is een sluipmoordenaar, constateerde verslavingsinstelling Novadic-Kentron afgelopen maand bij de presentatie van het jaarverslag. Van de 809 jongeren die bij deze verslavingsinstelling in behandeling zijn, gaat het in bijna de helft van de gevallen om cannabis. ‘Onze jeugd draait dus in zorgwekkende getale totaal vast door het gebruik van deze sluipmoordenaar, maar tegelijkertijd tekent zich in het parlement een meerderheid af voor verdere normalisering van softdrugs. Ongelofelijk, vindt CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg: “Een sluipmoordenaar reguleer je niet, maar bestrijd je. Met alles wat in je zit.”

Op de agenda staat een voorstel van D66 om de Opiumwet zodanig te wijzigen dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een coffeeshopketen gedoogd wordt.
Van Toorenburg: “Het CDA vindt softdrugs niet normaal. Het is troep en al lang niet meer zo onschuldig als gebruikers je laten geloven. Softdrugs zijn schadelijk voor de gezondheid en veroorzaken veel sociale overlast. Geen enkele ouder hoopt of wil dat zijn kind gaat blowen. Wij blijven naast deze ouders staan in hun strijd tegen deze sluipmoordenaar. Maar hoe kunnen zij hun kinderen uitleggen hoe desastreus het is, als het straks wel het overheidsstempel OK meekrijgt?”

Nederland produceert al decennia lang grote hoeveelheden softdrugs. Voor het overgrote deel zijn die bestemd voor het buitenland. Daarnaast wordt er door veel criminelen miljarden verdiend met de productie van softdrugs. Het is een van de grote veiligheidsproblemen van dit land. De afgelopen maand kwam er een interne notitie van de politie en Justitie naar buiten over het falende veiligheidsbeleid van dit kabinet. Daarin staat dat ook de omvang van drugscriminaliteit zeer problematisch is en verwant is aan de ondermijnende criminaliteit waar zoveel goede burgers maar ook bestuurders in het zuiden onder te lijden hebben.

Het CDA wil softdrugs aanpakken in plaats van gedogen, door:
- het aantal coffeeshops steeds verder terug te dringen, naar nul als het even kan;
- in elk geval alle coffeeshops in de buurt van scholen te sluiten;
- de illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten aan te pakken in plaats
van toe te staan;
- een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, justitie, de
belastingdienst en de sociale dienst (Bestuurlijke aanpak).


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.