17 februari 2016

Belooft u trouw de boekhouding bij te houden?

We kunnen in Nederland trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Ongeveer 70% van de Nederlanders kiest voor gemeenschap van goederen, de rest stelt huwelijkse voorwaarden op. Voor beide varianten is wat te zeggen en het is dus goed dat hier voor ieder echtpaar maatwerk mogelijk is. 

Juist daarom is het CDA geen voorstander van het wetsvoorstel dat regelt dat iedereen formeel onder huwelijkse voorwaarden trouwt. Dit wetsvoorstel brengt om te beginnen namelijk niet wat door de indieners wordt beoogd: automatische heldere scheiding in bezit en vermogen tussen partners. Dit werkt alleen zo wanneer alle echtparen ten aanzien van elkaar voorafgaande aan en gedurende hun huwelijk een gedetailleerde administratie bijhouden, om zo te kunnen bewijzen wat echt onderdeel is (gebleven) van ieders vermogen. Dat wordt lang bonnetjes bewaren! Echtparen worden zo meer boekhouders dan echtelieden van elkaar.  Naast de vraag of dit nou het idee is achter het huwelijk dat je samen aangaat, zullen veel paren dit in de uitvoering niet gaan doen. Bovendien, nu en in de toekomst zijn het de bewijsproblemen die bij een eventuele scheiding maken dat het volledige vermogen alsnog moet worden verdeeld. Daar verandert dit voorstel niets aan. De problemen blijven, nu met administratieve rompslomp. 

Daarnaast tellen nog andere bezwaren voor het CDA. Deze wet kent veel weeffouten vanuit fiscaal perspectief, fouten waardoor bijvoorbeeld de ene echtgenoot recht heeft op het geld en de andere echtgenoot de belastingschuld krijgt. Door fouten in deze wet kan het zelfs zo zijn dat echtgenoten waarvan er één ondernemer is, hun hypotheekrenteaftrek kwijtraken. Dergelijke neveneffecten maken het onverstandig dit voorstel aan te nemen.

Wat het CDA betreft biedt de huidige wetgeving alle mogelijkheden en waarborgen voor echtparen om naar hun wens ofwel in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Laten we geen onnodige regelgeving aannemen die het vooral complexer maakt, en laten we het huwelijk in de eerste plaats blijven zien als verbintenis en niet als financieel afrekenmodel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.