Wanneer de juridische middelen worden verbeterd waarmee plegers van terroristische misdrijven kunnen worden opgespoord, vervolgd en veroordeeld, kan het CDA dat alleen maar toejuichen. CDA woordvoerder Justitie & Veiligheid Madeleine van Toorenburg is dan ook blij met het wetsvoorstel waarin de aanpak verder wordt versterkt. De dreiging van terrorisme is namelijk nog altijd heel groot.

Van Toorenburg: “Alle uitreizigers die nu nog niet zijn teruggekeerd uit IS-gebied, zitten al minimaal twee jaar in dat gebied. Men heeft er vrijwel zeker een militaire training ontvangen en men is langere tijd blootgesteld aan de propaganda van IS; een hele gevaarlijke combinatie, lijkt mij zo. Deze groep mensen is gevaarlijker dan alle anderen die eerder zijn teruggekeerd.”

Door het wetsvoorstel kan straks de voorlopige hechtenis bij bepaalde terroristische misdrijven worden verlengd, ook wanneer er nog geen sprake is van ‘ernstige bezwaren’ tegen een verdachte. Dat betekent dat de verdenking er natuurlijk wel moet zijn, maar nog niet zo concreet als voor andere misdrijven wordt vereist. De drempel om langer vastgehouden te kunnen worden wordt namelijk iets verlaagd. Ook worden de mogelijkheden verruimd om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek af te nemen. Er wordt verder een brede aangifteplicht ingevoerd voor degenen die kennis hebben van terroristische misdrijven of de voorbereiding daarvan. En iemand die eenmaal veroordeeld is voor een terroristisch misdrijf kan het kiesrecht afgenomen worden. Stuk voor stuk belangrijke toevoegingen, aldus van Toorenburg. De kritiek, dat nog maar zelden is gebleken dat het nu al lastig is om mensen langer vast te houden, legt zij naast zich neer. “De politiek loopt vaak achter de feiten aan met wetgeving. Ik ben blij dat officieren en rechters nu op tijd instrumenten in handen krijgen om terroristen te vervolgen en te veroordelen. De bewijsvoering is nu eenmaal lastig wanneer feiten zijn gepleegd in bijvoorbeeld Syrië. Mochten bepaalde gevaarlijke lieden ook echt terugkeren, dan willen we er klaar voor zijn.”

Het CDA zou het liefst zien dat voor alle terroristische misdrijven de voorlopige hechtenis verruimd wordt. De Raad van State was echter heel kritisch op dit punt. Vandaar dat het CDA nu zegt: laten we dit in ieder geval voor de terugkeerders goed regelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.