Voor het CDA staat Veiligheid voorop. Daarom lag de focus tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op de ondermijnende criminaliteit, witwassen, cyberveiligheid en prostitutie.

CDA woordvoerder Justitie en Veiligheid Madeleine van Toorenburg vindt dat er snel werk moet worden gemaakt van de ondermijningswet. Ondermijnende criminaliteit, in het bijzonder in Brabant, Limburg en Zeeland (en het rukt op naar het Noorden), zorgt steeds vaker voor vermenging tussen boven- en onderwereld. Dit moet worden gestopt. We willen geen alternatieve samenleving waar criminaliteit en crimineel geld als normaal wordt beschouwd. De urgentie om deze criminaliteit effectief te bestrijden is hoog en de handvatten daarvoor zijn opgenomen in het Regeerakkoord: extra financiële middelen en -juridische mogelijkheden. “Wij gaan er wel van uit dat de 100 miljoen die in het fonds gaat, feitelijk verhoogd wordt omdat er ook al 30 miljoen is vrijgemaakt. Eigenlijk zou de omvang van het fonds wat ons betreft 130 miljoen moeten zijn.” Daarom moet de ondermijningswet prioriteit hebben en zo snel mogelijk naar de Kamer worden gestuurd.

Witwassen
Het CDA ziet ook de witwaspraktijken toenemen. Het gaat hierbij vaak om hele listige constructies, waarbij geld wordt witgewassen via crowdfundingconstructies, of via virtueel geld, zoals bitcoins. “Ik wil dat er onderzoek naar deze praktijken wordt gedaan zodat daar effectief tegenop kan worden getreden,” aldus Van Toorenburg.

Een internetautoriteit voor meer Cyberveiligheid

Door digitalisering verschuift ook de dreiging van criminaliteit naar de online wereld van internet. Die wereld mag wat het CDA betreft niet langer een vrijplaats zijn van een systeem zonder toezicht en regels. Van Toorenburg: “Met dit kabinet wordt meer dan ooit werk gemaakt van cybersecurity in Nederland, zowel wat personele capaciteit betreft als wat de investeringen betreft, bijna 100 miljoen. Maar er is meer nodig. Er is een cybersecurityagenda nodig. Wij verwachten op dit punt veel van de minister van Justitie en Veiligheid en willen dat hij hier werk van maakt.” Zij wees in dit verband ook naar de oproep die Sybrand Buma onlangs deed, om na te denken over een internetautoriteit.

Mensenhandel en prostitutie
Tot slot ging Van Toorenburg in op mensenhandel en prostitutie. “Schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 7.500 slachtoffers van mensenhandel. Het zijn veelal vrouwen die onder dwang, door intimidatie en manipulatie worden gedwongen tot prostitutie. Zij kunnen hun stem niet laten horen en daarom komen wij voor hen op.”

Het kabinet gaat zorgen voor een wettelijke grondslag voor de lokale intakegesprekken met prostituees. Alleen dat geeft de GGD de mogelijkheid om vaker en op tijd misstanden te signaleren. Hiervoor is het van belang dat men precies weet waar op te letten bij signalering. Juist bij mensenhandel is een actief signaleringsbeleid van groot belang. Daarom wil Van Toorenburg van de staatssecretaris een plan van aanpak. Die moet medische professionals handvatten geven om slachtoffers van mensenhandel adequate zorg te bieden en om mensenhandel te kunnen signaleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.