30 september 2016

CDA: opgelegde straffen moeten gewoon worden uitgezeten

Het CDA wil dat straffen die worden opgelegd, ook moeten worden uitgezeten. En als het om een taakstraf gaat, moet die gewoon worden uitgevoerd. “Te vaak is dat niet het geval, terwijl het in Nederland helaas al een feit is dat heel weinig mensen worden opgespoord, dat heel weinig mensen voor de rechter komen, en dat heel weinig mensen een veroordeling krijgen. Als van de veroordeelden dan ook nog eens niet iedereen zijn straf uitzit of uitvoert, ondermijnen we echt de rechtsstaat.” Aldus CDA woordvoerder Justitie Madeleine van Toorenburg.

In 2015 is een behoorlijk groot deel van de taakstraffen niet ten uitvoer gelegd. Daders ontlopen daarmee hun straf, en de geloofwaardigheid en doelmatigheid van opgelegde straffen worden ondermijnd wanneer deze niet worden uitgevoerd. Daarom verzocht van Toorenburg via een motie de regering om te zorgen dat personen die zich onttrekken aan hun taakstraf zo spoedig mogelijk worden opgespoord en worden vastgezet in vervangende hechtenis. Daarnaast moet de regering met concrete maatregelen komen om het percentage niet-uitgevoerde taakstraffen sterk te verminderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.