12 juli 2016

CDA: positie van kinderen als nabestaanden van geweldslachtoffers versterkt

Na lang aandringen van het CDA is het wetsvoorstel verschenen die de de positie van kinderen als nabestaanden van geweldslachtoffers versterkt. Het CDA heeft daar in 2014 al op aangedrongen nadat nabestaanden van geweldsslachtoffers de aandacht gevraagd hebben voor de bijzonder kwetsbare positie waarin kinderen verkeren, waarvan de ene ouder de andere ouder heeft omgebracht.

CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg: '"Eindelijk komt er een kanteling van het recht, waarbij het belang van het kind echt voorop komt te staan. Schrijnende voorbeelden zijn er van kinderen die gedwongen op bezoek moesten bij de ouder die de moord heeft gepleegd. Zo werden deze kinderen vaak slachtoffer van het veel te absolute recht van de ouder op omgang en raakten zij verder getraumatiseerd. Het is goed dat dit nu wordt doorbroken met dit wetsvoorstel."

Het CDA is blij met de wijze waarop het kabinet uitvoering gegeven heeft aan de wens van nabestaanden, omdat deze maatregel echt noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van het kind. In het wetsvoorstel wordt beoogd om in het vervolg de kinderrechter in alle gevallen primair een beslissing te laten nemen over het al dan niet hebben van contact of omgang met de ouder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.