01 juli 2016

CDA stemt in met aanvullende begroting Veiligheid en Justitie

Het CDA heeft deze week ingestemd met de aanvullende begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In deze begroting heeft de regering aangegeven meer te investeren in de veiligheids- en asielketen in Nederland. In een stemverklaring heeft kamerlid Madeleine van Toorenburg aangegeven dat het CDA, samen met andere oppositiepartijen, graag meer investeringen in de veiligheidsketen had gewild dan de regering voorstelde. Daar heeft het CDA zich de afgelopen maanden hard voor gemaakt, onder andere via een amendement dat 184 miljoen euro extra zou investeren in de politie, het openbaar ministerie, de rechtspraak en het NFI. Helaas kon dit amendement niet op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.

Ondanks dat er volgens het CDA nog niet genoeg in veiligheid wordt geïnvesteerd, vindt het CDA het wel belangrijk dat de investeringen die tot op heden zijn gedaan goed terecht komen. Dan gaat het om investeringen in de veiligheidsorganisaties, maar ook in de asielketen.

Madeleine van Toorenburg: 'natuurlijk ben ik teleurgesteld dat de coalitie niet ons voorstel heeft gesteund om nog meer te investeren. Maar ik wil ook voorkomen dat de eerder gedane investeringen in de veiligheids- en asielketen door ons worden teniet gedaan. Dat zou onverantwoord zijn en niet in het belang van onze nationale veiligheid. Dit betekent wel dat wij de regering hier scherp op zullen blijven volgen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.