Is Nederland voldoende veilig? Zijn de overheid en het bedrijfsleven ook scherp genoeg, als het om cyberaanvallen gaat? Of lopen we serieuze risico’s? Die vragen stelde Madeleine van Toorenburg aan staatssecretaris Dijkhoff, tijdens het wekelijkse vragenuurtje.
 
Afgelopen vrijdag werd de wereld opgeschrikt door een omvangrijke aanval met gijzelingssoftware die talloze computers en organisaties infecteerde in ruim 150 landen. De schade in Nederland lijkt mee te vallen, maar dat neemt de zorgen niet weg. In tegendeel. Volgens een rapport dat deze week verscheen heeft Nederland nog niet alles op orde en is niet eens duidelijk wat nu eigenlijk onze vitale infrastructuur is.
 
Van Toorenburg: “Volgens dit rapport bestaan er op het gebied van cyberveiligheid in Nederland plannen genoeg, maar ontbreken de middelen. Ook is het beleid versnipperd en schiet kennis tekort. En om maar een voorbeeld te noemen: onze ziekenhuizen moeten echt nog veel werk verrichten op het terrein van informatiebeveiliging, zo bleek uit berichten eerder dit jaar. De minister van VWS heeft dat probleem erkend, maar de ziekenhuizen nog 4 jaar de tijd gegeven het op orde te brengen. Dat is veel te lang! Een ander voorbeeld: 75% van de gemeenten kampt met datalekken. Die moeten echt zo spoedig mogelijk worden gedicht!"
 
Volgens Dijkhoff zitten er bij de zwaar geraakte landen ook koplopers op het gebied van cybersecurity. De kwetsbaarheden in de systemen waren bekend, die kon je repareren, alleen heeft blijkbaar niet iedereen een update gedraaid. Bewustwording alleen is dus niet genoeg, er moet ook naar gehandeld worden. Hij erkende dat het niet helemaal helder is, als er een grote crisis komt, of er dan grote problemen zullen ontstaan. Op een aantal punten moet er echt een tandje bij. Daarop komt hij nog terug. ‘We zullen er bovenop moeten blijven zitten’, aldus van Toorenburg.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.