Het CDA wil minimaal een verdubbeling van de strafmaat voor criminele jongeren. Daarnaast moet de manier waarop een jongere zich in de jeugdinrichting gedraagt, kunnen worden meegewogen door de rechter wanneer die beslist of de jeugdige langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Daar heeft Madeleine van Toorenburg vandaag voor gepleit bij een debat hierover in de Tweede Kamer.
 
Van Toorenburg: ‘Een paar weken of maanden detentie zet voor deze groep geen zoden aan de dijk. Dat is te kort om hen tot inkeer te doen komen. Dan is zo’n jongere nog niet eens losgeweekt uit zijn oude foute vriendengroep. Bovendien kan het voor een kwetsbare jeugdige verstandig zijn om hem in een jeugdinrichting onder te brengen omdat hij dan behalve gestraft ook behandeld kan worden. Dat is in ieders belang. Daarvoor is wel noodzakelijk dat de strafmaat meer ruimte biedt. Anders zal een rechter toch voor een volwassenenstraf moeten kiezen en komt de jeugdige uiteindelijk onbehandeld weer op straat.’
 
Van Toorenburg wil een nauwere samenwerking tussen jeugdgevangenissen, het Openbaar Ministerie en rechtbanken. ‘ Professionals in een jeugdinrichtingen hebben vaak snel een goed beeld van een jeugdige en rapporteren daar ook over. Dan is het toch zonde om die rapportage niet ter inzage te geven aan de rechter die moet beslissen of een langere voorlopige hechtenis noodzakelijk is. De ervaring leert dat jongeren nog wel eens doen alsof ze echt naar school willen en dus niet langer in de inrichting vastgehouden moeten worden, terwijl ze in die inrichting weigeren deel te nemen aan het onderwijs. Daar kan de rechter dan zo doorheen prikken.’
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.