30 maart 2016

Lege cellen bewijs van falend veiligheidsbeleid

Het CDA heeft tijdens een debat over de toekomst van het gevangeniswezen zich hard gemaakt voor het behoud van alle bestaande gevangenissen in Nederland. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg voerde namens de CDA fractie het woord. Haar inbreng leest u hieronder.

Madeleine van Toorenburg: Dit kabinet is bezig de veiligheidsketen te slopen. Het CDA is continu in gevecht met de minister die stelselmatig de politie marginaliseert. In alle regio's worden politiebureaus gesloten; op politievoertuigen wordt bezuinigd en de afgesproken aanrijtijden worden bij lange na niet gehaald. De politie staat het water aan de lippen en daarom slaat ook de korpschef alarm. Want de gevolgen hiervan zijn groot. Er worden veel misdrijven niet opgelost, het ophelderingspercentage is zorgelijk laag. Daarnaast zitten veel veroordeelde criminelen hun straf niet uit en lopen ze in onze samenleving vrij rond. Met het Openbaar Ministerie is het ook niet best gesteld en veel rechters constateren dat de gevangenisstraffen die ze opleggen, nauwelijks nog worden uitgezeten. 

Dit Kabinet reageert op deze zorgelijke ontwikkelingen met het sluiten van gevangenissen, omdat ze geen leegstaande cellen willen hebben. Maar dat is de wereld op z’n kop. Want als het nou echt zo was dat we niet gebukt gaan onder misdaden en er echt geen boeven zijn die straf verdienen, dan hadden wij en de medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichting, het misschien nog kunnen accepteren. Maar zo is het helemaal niet, integendeel.

Misdaad moet worden aangepakt en daarvoor zijn gevangenissen nodig.

Gevangenissen waar betrokken, goed opgeleid personeel soms, met gevaar voor zichzelf, gevaarlijke mensen in de hand  houdt en probeert bij te sturen. De werkdruk is er hoog, op sommige plekken te hoog. Soms doen zich daardoor serieuze problemen voor, die dit kabinet afdoet als slechts incidenten.

Deze medewerkers staan vandaag op de ring of rusten uit van de nachtdienst en vrezen voor hun baan. Geheel in tegenstelling tot de belofte die hen was gedaan. Er zouden namelijk geen inrichtingen meer worden gesloten. De klappen lijken ook nog eens te vallen in regio's die dit kabinet had beloofd te zullen ontzien.  Onbestaanbaar.

Noord-Holland (Heerhugowaard) krijgt een optater en in het Noorden en Oosten (Veenhuizen, Ter Apel, de Karelskamp) van het land lijkt de hardste klap te vallen. Maar ook, Zuid-Holland (Alpen, Zoetermeer) en Zuid-Limburg, het Keerpunt. Verschillende regio’s wat arbeidsplaatsen al zo kwetsbaar! Goed functionerende inrichtingen, her en der in het land, met belangrijke regionale functies, ook wat betreft resocialisatie, dreigen de deuren te moeten sluiten.  Wij hebben duidelijke notities mogen ontvangen met talloze goede argumenten waarom dit echt geen doorgang mag vinden. Inhoudelijke argumenten over regionale spreiding, ketensamenwerking, jeugddetentie in de eigen sociale omgeving. Dit zijn argumenten die niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Zeker niet met het argument: we financieren geen leegstand. Want die zou niet mogen bestaan. Dit is bewijs van falend veiligheidsbeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.