Bij de integrale aanpak van huiselijk geweld, de stelselmatige dader aanpak (isd) en de Amsterdamse aanpak van de Top 600 zijn goede resultaten behaald. Daarom heeft het CDA de regering via een motie verzocht om te onderzoeken of een soortgelijke aanpak ook kan worden toegepast bij het aanpakken van criminele families.

De CDA-motie werd ingediend door Madeleine van Toorenburg, tijdens een debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant. Van Toorenburg: “We kunnen veel leren van de aanpak huiselijk geweld en de aanpak stelselmatige daders. Je moet je niet alleen focussen op degene die fout is, maar veel gerichter kijken naar wie er achterblijven en je afvragen wat deze personen nodig hebben om het voorbeeld niet te volgen. We moeten veel meer aandacht gaan besteden aan de gezinsverbanden en niet te vergeten de buurt. Die houdt vaak namelijk de mond, omdat ze eigenlijk de criminelen meer dan de overheid als vriend beschouwen. Het is verworden tot een soort collectief gebrek aan normbesef.”

Minister Blok gaf al tijdens het debat aan het onderzoek waar in de motie om wordt gevraagd, graag te willen doen. De manier waarop de overheid ervoor kan zorgen dat het lokaal goed wordt ingebed, zal onderdeel van dat onderzoek zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.