Zou een algemeen aanvaarde gedragscode voor bedrijven kunnen helpen in de strijd tegen seksuele intimidatie? Die vraag stelde CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg in het (inmiddels zo genoemde)  #MeToo-debat. Zo’n gedragscode kan wellicht duidelijkheid brengen bij de afhandeling van klachten en meldingen van seksuele intimidatie. Het CDA heeft de regering via een motie opgeroepen te bezien of zo’n gedragscode haalbaar en wenselijk is.

Van Toorenburg: “Seksuele intimidatie op de werkvloer is nog steeds een veelvoorkomend probleem, waar slachtoffers onder lijden. Werkgevers en leidinggevenden weten vaak nog steeds niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Bedrijven hebben vaak eigen gedragscodes, maar die kunnen onderling heel verschillend zijn, zelfs wat er nou precies onder seksuele intimidatie moet wordt verstaan.”

Sterker verankeren in de wet

Van Toorenburg heeft deze suggestie opgedaan na gesprekken met verschillende deskundigen. ““Natuurlijk gaan wij er niet over wat precies in gedragscodes wordt opgenomen, maar het gesprek erover aangaan lijkt mij toch wel het minste, gelet op de inmiddels bekende problemen.”

Strafbaar stellen
Seksuele intimidatie staat niet in het Wetboek van Strafrecht. Er ligt een initiatiefwetsvoorstel van oud-Kamerlid Marcouch, dat ter consultatie werd voorgelegd. Maar de enige reactie kwam van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van Toorenburg: “Hun conclusie kwam er kort gezegd op neer dat het strafbaar stellen van seksuele intimidatie een beperking is van de vrijheid van meningsuiting. En daarom fakkelden ze dat hele voorstel eigenlijk af. Ik kan dat niet begrijpen. Dus mijn vraag aan het kabinet is: moeten we niet toch bezien of seksuele intimidatie als een strafbaar feit in ons Wetboek moet worden genomen? Zeker nu je ziet dat sommige gemeenten de handschoen ook hebben opgepakt via hun Algemene Plaatselijke Verordening”
 
Minister Grapperhaus vond die gedachte ‘zeker een interessante’. Hij gaat met zijn ambtenaren kijken of het zinvol zou zijn om dit te gaan onderzoeken. Maar los daarvan zal het bij de herziening van de zedenwetgeving zeker ook nog aan de orde komen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.