27 juli 2016

Vooruitblik debat aanpak terrorisme

De terroristische daad in de kerk in Frankrijk, waarbij IS-aanhangers een Frans priester hebben vermoord heeft ons weer doen opschrikken. Ons medeleven gaat uit naar deze kerkgemeenschap en allen voor wie deze priester zo dierbaar was.

Deze zomer zijn we geconfronteerd met verschillende barbaarse daden die ons telkens weer voor de vraag stellen hoe IS en terrorisme effectief te bestrijden. Het CDA heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor meer doeltreffende maatregelen om de kans op aanslagen zo klein mogelijk te maken, en aanhangers van IS aan te kunnen pakken. Zo zijn een deel van de bezuinigingen op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten terug gedraaid en is het inmiddels mogelijk om paspoorten en identiteitsbewijzen in te trekken van uitreizigers. Ook op ander punten wordt de wetgeving aangescherpt, denk aan het ontnemen van het Nederlanderschap.

Dat is goed, maar er moet nog meer gebeuren. Zo wil het CDA ook dat het mogelijk wordt om het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen, hiertoe hebben wij een wetsvoorstel ingediend. Ook zijn we kritisch op het gebrek aan mogelijkheden om hen die kwaad in de zin hebben preventief vast te zetten. Wij zullen ons dan ook in blijven zetten om de veiligheidsdiensten in Nederland alle middelen te geven om terrorisme aan te pakken. Over enkele weken voeren wij opnieuw een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van terrorisme met de minister van Veiligheid en Justitie. Hier zullen wij hem wederom vragen of Nederland alles doet om de kans op een aanslag zo klein mogelijk te maken en of er voldoende capaciteit is bij de veiligheidsdiensten om hiervoor te zorgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.