Afgelopen vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari vond het online verkiezingscongres plaats waar al diverse besluiten zijn gevallen. Vanwege een technische storing is afgelopen zaterdag besloten het resterende programma van het congres op een andere dag af te handelen. Het vervolg zal op zaterdag 16 januari, tussen 10.00-11.00 uur, plaatsvinden. 

Resultaat vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari

Vrijdag 8 januari is het grootste gedeelte van de amendementen afgehandeld door de leden tijdens de deelsessies met live-stemmingen.

Vijf amendementen zijn vanuit de deelsessies doorgegaan naar het plenaire deel van het verkiezingscongres van zaterdag 9 januari. 

 1. 156 (Provincie Fryslân) - Leerrechten  - gewijzigd aangenomen

 2. 271 (Duurzaamheidsnetwerk) - Heffing op vlees - verworpen

 3. 305 (100+ leden) - 400 miljoen voor de rechtsstaat - aangenomen

 4. 283 (Zuid-Holland/Groningen/Utrecht) - Regionaal kiesstelsel - verworpen

 5. 327 (Gelderland) - Verbod op consumentenvuurwerk - komt nog in stemming

Voorafgaand aan de behandeling van de amendementen werd op 9 januari het verslag van het congres AppèlXL van 9 november 2019, de jaarverslagen 2019, begrotingen 2021 en het bestedingsvoorstel extra subsidie BZK 2020 behandeld en akkoord bevonden.

Over het amendement inzake het Verbod op consumentenvuurwerk hebben we helaas niet kunnen stemmen vanwege een technische storing. De storing lijkt veroorzaakt door een technisch mankement bij een onderdeel van het externe systeem waar wij gebruik van maakten. Dit wordt nader uitgezocht. 

Programma zaterdag 16 januari tussen 10.00-11.00 uur

Het congres zal wederom digitaal zijn.

De volgende punten staan op de agenda:

 1. Resterende amendement 327: verbod op consumentenvuurwerk
 2. Vaststelling van het geamendeerde verkiezingsprogramma
 3. Resoluties
 4. Kandidatenlijst & lijsttrekker:
  • Verkiezing lijsttrekker;
  • Bekrachtiging kandidatenlijst.

De vergadering eindigt na besluitvorming na het laatste agendapunt. 

Het programma wordt uitgezonden via een livestream waarvoor je je moet aanmelden.

Wijziging wijze van stemmen

Er zal niet meer live tijdens het verkiezingscongres gestemd worden. Stemming zal vooraf digitaal plaatsvinden waarover je nadere informatie per mail ontvangt. De uitslag van de stemming zal bekend gemaakt worden tijdens het congres op 16 januari 2021. De stemgerechtigde leden die zich aangemeld hebben ontvangen separaat informatie over de wijze en het tijdstip van stemmen.

Deelnemen aan het verkiezingscongres

Hoe kan ik deelnemen aan het verkiezingscongres?

Het programma van zaterdagmorgen wordt uitgezonden via een livestream die alleen te volgen is als je je hebt aangemeld (vóór woensdag 13 januari, 13.00 uur).

Je ontvangt uiterlijk donderdagmiddag 14 januari een bevestiging en een mail met een toegangslink om het congres te kunnen volgen.  Separaat ontvang je een sms op vrijdagochtend. Bewaar deze gegevens goed. Je hebt ze nodig om te stemmen en ook zaterdag weer aan de livestream deel te nemen.  

 

Wanneer ontvang ik de toegangslink?

Heb je je tijdig aangemeld voor het verkiezingscongres of was je al aangemeld en kom je in aanmerking voor deelname, dan ontvang je uiterlijk donderdagmiddag een mail met een toegangslink om het congres te kunnen volgen. Separaat ontvang je een sms op vrijdagochtend. Bewaar deze gegevens goed. Je hebt deze nodig om te stemmen en ook zaterdag weer de livestream van het congres te kunnen volgen. 

 

Klopt het dat voor deelname aan het verkiezingscongres aanmelden verplicht is?

Dat klopt. Voor deelname aan het verkiezingscongres was aanmelden verplicht. De aanmeldingmogelijkheid is inmiddels gesloten.


Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
Je aanmelding vond plaats via het aanmeldformulier waarbij je zelf je gegevens invoerde. Deze zijn gecheckt op het partijbureau. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt over privacy zodat deze gewaarborgd is.

Stemrecht

Wanneer heb ik stemrecht?

Alle leden die voor 20 november 2020 lid zijn geworden en hun contributie voor het jaar 2020 betaald hebben, hebben stemrecht. De contributie 2020 moet uiterlijk op 31 december 2020 voldaan zijn (vanwege de administratieve handelingen die wij moeten verrichten voor het verwerken van de contributiebetaling is deze termijn gesteld).

Ben je na 1 september 2020 lid geworden, dan hoef je over 2020 geen contributie te betalen en heb je stemrecht als je vóór 20 november lid bent geworden.

 

Wie bepaalt of ik stemgerechtigd ben?
De check of je stemgerechtigd bent, is verricht op het partijbureau. 


Is degene die gaat over toekennen stemrecht ook degene die toegang verstrekt tot de stemming en deelname aan de livestream?
Nee, de check na aanmelding is verricht op het partijbureau. De link wordt verstrekt door het CDA. Het wachtwoord waarmee toegang wordt verkregen tot deelname aan de stemming wordt verstrekt door de leverancier.

Stemmen

Wijze van stemmen

Er zal niet meer live tijdens het verkiezingscongres gestemd worden. Stemming zal vooraf digitaal plaatsvinden waarover je bericht ontvangt.

De uitslag van de stemming zal bekend gemaakt worden tijdens het congres op 16 januari 2021.

De stemgerechtigde leden die zich aangemeld hebben ontvangen separaat informatie over de wijze en tijdstip van stemmen.

 

Kan ik met elke browser stemmen?

Nee, het systeem wordt niet ondersteund door Internet Explorer. Alle andere browsers ondersteunen het systeem wel.

Gebruik je op je computer nog Internet Explorer, dan moet je een extra browser toevoegen, bijvoorbeeld Google chrome of Microsoft Edge.

Amendementen

Zijn alle amendementen tijdens het congres van 8 en 9 januari behandeld?

Ja, alle amendementen zijn behandeld met uitzondering van amendement 327 over ‘een verbod op consumentenvuurwerk’. Over dit amendement zal voorafgaand aan congres 16/1 nog stemming plaatsvinden.

De aangenomen amendementen tijdens het congres van 8 en 9 januari vind je hier.

Over amendement 327 kunnen stemgerechtigde leden digitaal stemmen. Deelnemers van het congres ontvangen daarover nadere informatie. 

 

Was er toezicht op de stemmingen die hebben plaatsgevonden?

Ja, tijdens alle stemmingen, zowel voor de deelsessies op vrijdag als voor het plenaire deel op zaterdag, is een notaris aanwezig geweest om het stemmingsproces te superviseren en te monitoren. Ook nadat er een technische storing(en) was geweest, heeft de notaris de stemmingen gemonitord die plaatsvonden na hervatting van het stemproces. Dit geldt ook voor amendement 305 (400 miljoen voor de rechtsstaat) en de amendement 283 (Regionaal kiesstelsel). De uitslag hiervan is in een nieuwsbrief gecommuniceerd. 

 

Welke procedure is gevolgd rond de bestuursamendementen?

Voor de procedure rond de bestuursamendementen is een beroep gedaan op artikel 11 van het reglement voor de vaststelling programs. Dit artikel beschrijft een noodprocedure voor onvoorziene omstandigheden.

Schriftelijke vragen stellen

Kan ik tijdens het congres discussie voeren?
Er is komend congres geen ruimte meer voor discussie, aangezien alle stemmingen etc. van tevoren plaatsvinden.

Wel was het mogelijk om van te voren schriftelijke vragen te stellen.

Met betrekking tot het programma: alleen over de geagendeerde agendapunten konden schriftelijke vragen gesteld worden t/m woensdag 13 januari 2021. 

Vragen konden uitsluitend schriftelijk ingediend worden door een mail te sturen aan frank.dunsbergen@cda.nl 

Resoluties

De drie resoluties die op de agenda stonden voor 12 december en 9 januari worden in stemming gebracht voorafgaande aan het congres en de uitslag wordt bekend gemaakt op 16 januari 2021. Inhoudelijke informatie hierover volgt bij de vergaderstukken die vanaf 14 januari einde middag op de website worden gezet.

 

Waar kan ik de resoluties vinden op de site?

Je kunt de resoluties hier downloaden.

Kandidatenlijst

De lokale CDA-afdelingen hebben gestemd over de kandidatenlijst van het CDA.

Klik hier om de lijst te downloaden. 

Klik hier voor de kandidatenfoto.

De uitslag over de stemming inzake de bekrachtiging van de kandidatenlijst volgt tijdens het verkiezingscongres op 16 januari 2021 

 

Hoe wordt de lijsttrekker verkozen?

Op 10 december heeft Hugo de Jonge aangekondigd terug te treden als lijsttrekker van het CDA. Het Landelijk Bestuur heeft zich beraden op de situatie over de ontstane vacature.

Op 11 december heeft het Landelijk Bestuur besloten om - na consultatie van de Verenigingsraad - een beroep te doen op Wopke Hoekstra om voorgedragen te worden als lijsttrekker van het CDA. Daarin heeft hij bewilligd. Tijdens de stemming wordt de leden van het congres gevraagd in te stemmen met deze voordracht.

Het stellen van tegenkandidaten was, conform het kandidaatstellingsreglement, mogelijk tot uiterlijk 10 dagen na bekendmaking van de voordracht (21 december). De tegenkandidatuur moest uiterlijk op dinsdag 22 december vóór 12.00 uur, voorzien van de vereiste steunverklaringen, binnen zijn bij partijvoorzitter Rutger Ploum.  Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dat houdt in dat er een enkelvoudige voordracht is, waarover de congresleden vooraf kunnen stemmen. Tijdens het congres van 16 januari zal de uitslag van de stemming bekend gemaakt worden.

Waar kan ik terecht voor vragen of hulp?

Help elkaar met stemmen

Door het coronavirus kunnen we niet anders dan digitaal stemmen, wat niet voor iedereen even makkelijk is. Leden kunnen leden daarbij helpen. We doen een beroep op het bestuur en de leden van de lokale afdelingen om elkaar te helpen. Houd rekening met en respecteer de regels die gelden tijdens de lockdown-periode. Hou er rekening mee dat elke stemmer een eigen device;  tablet, telefoon en laptop of computer nodig heeft en dat je niet voor elkaar mag stemmen, maar wel elkaar kunt bijstaan in hoe het proces werkt. Samen kun je naar de laptop kijken en stemmen via een ander apparaat.

Op het landelijk bureau is op werkdagen tussen 09.00-16.30 uur een helpdesk beschikbaar voor eventuele vragen. Deze is te bereiken via 070-3424888. 


Kan mijn afdeling mij helpen?
Mocht je hulp op prijs stellen vanuit je afdeling, dan kun je hen benaderen. Beschik je niet over hun gegevens, en je neemt contact op met ons, dan zullen wij je proberen met hen in verbinding te stellen. Het nummer van het landelijk bureau is 070-3424888

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.