De leden van het CDA hebben het laatste woord over het verkiezingsprogramma. Uw stem telt! Met de publicatie van het concept verkiezingsprogramma start daarom ook het amenderingstraject. U kunt via uw gemeentelijke afdeling amendementen indienen, maar ook via de gelieerde organisaties van het CDA of met 100 individuele leden. Let op: omdat het congres online zal plaatsvinden, zullen we beter moeten letten op de lengte van het congres. Daarom vragen we u om uiterst terughoudend om te gaan met het aantal amendementen dat u indient. Zo kunnen we ieder amendement, ook op een online congres, de aandacht geven die het verdient. 

Voor het opstellen en insturen van amendementen heeft u een format nodig. Dat kunt u downloaden via de knop hiernaast. 

In het format treft u de artikelen van het concept-verkiezingsprogramma aan, ingevoerd in kolommen. In de kolom E kunt u uw amendement (wijzigingsvoorstel) invoeren. Onderstreept u alstublieft de voorgestelde aanpassingen, zodat duidelijk is welke wijziging u wilt aanbrengen. In de kolom daarnaast kunt u een toelichting geven. Maak hier alstublieft gebruik van, zodat duidelijk is wat u met uw amendement wilt bereiken. Dat vergemakkelijkt de discussie op de ledenvergaderingen en op het partijcongres. Let op: de cursieve tekst in het verkiezingsprogramma kan niet worden geamendeerd.

Provinciale afdelingen, gelieerde organisaties, bijzondere organisaties en 100 individuele leden kunnen hun amendementen tot uiterlijk 14.00 uur op 23 november indienen bij het partijbureau via verkiezingen@cda.nl.

Amendementen die door uw gemeentelijke afdeling worden gekozen, gaan door naar uw provinciale afdeling. Vervolgens wordt er op de provinciale algemene ledenvergadering gestemd over de amendementen. De provinciale afdeling dient de gekozen amendementen in bij het partijbureau. Er is geen mogelijkheid voor gemeentelijke afdelingen om amendementen rechtstreeks in te dienen bij het partijbureau.  

Tijdens het verkiezingscongres op 11 en 12 december beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.