Inloophuizen voor veteranen moeten structureel worden gesteund. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Derk Boswijk tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Op dit moment staan veel inloophuizen op de tocht omdat zij financieel niet kunnen rondkomen. Dat is onacceptabel. Dat kunnen we niet laten gebeuren gezien het belangrijke werk wat zij doen. Daarom moet er 150.000 euro structureel per jaar beschikbaar worden gesteld aan inloophuizen.

Een inloophuis is een plek waar veteranen terecht kunnen voor een gesprek met oud-collega’s, dagbesteding of hulpvragen. Kamerlid Boswijk: ‘’Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Veteranen hebben zich maximaal ingezet voor onze samenleving. Wij hebben de plicht om naar hen om te zien. Inloophuizen zijn onmisbaar in onze samenleving.’’

Inloophuizen voor veteranen
Op dit moment zijn er ruim dertig regionale inloophuizen voor veteranen in Nederland. De financiering is per inloophuis sterk verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het soms lastig om financieel rond te komen en om toekomstgericht te werken. Dit zorgt voor onzekerheid en in toenemende mate voor financieel nijpende situaties.

Veteranenombudsman
Sinds 2017 pleit de Veteranenombudsman voor een structurele vorm van financiering van de inloophuizen door de Rijksoverheid. In 2018 heeft de Tweede Kamer de regering met de motie-Bruins Slot en Kerstens opgeroepen om te zoeken naar passende (financiële) ondersteuning. In september 2019 vond een rondetafelconferentie plaats met Defensie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veteranenplatform. Dit heeft vooralsnog tot weinig concrete resultaten geleid; structurele financiële ondersteuning van de inloophuizen door de rijksoverheid blijft uit. Daar moet verandering in komen en daarom dient Kamerlid Boswijk (CDA) tijdens de defensiebegroting een amendement in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.