Visie- en metagroepen

Het CDA wil meer gebruik maken van de expertise van haar leden. Hun deskundigheid is meer dan welkom om een visie te ontwikkelen op actuele én nieuwe vraagstukken. Daarom zijn twee soorten denkgroepen ingesteld: visiegroepen en metagroepen.

Het eindproduct van beide groepen wordt door het partijbestuur getoetst aan het Program van Uitgangspunten, het strategisch rapport Kiezen en Verbinden, het huidige verkiezingsprogramma en relevante fractiestandpunten. De uitkomsten vormen de opmaat naar een volgend verkiezingsprogramma.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.