28 oktober 2013

Deelsessie Zorg tijdens CDA-congres

Na een aantal bijeenkomsten vinden wij het tijd om een aantal ideeën met u, de leden, te delen. Daarom gaan wij graag met u in gesprek tijdens het CDA-congres van 2 november aanstaande in Leeuwarden. Naar aanleiding van de gesprekken en discussies binnen de visiegroep, hebben wij vijf thema’s benoemd die naar ons idee bepalend zijn voor de middellange termijn: solidariteit, preventie, ethiek, organisatie van de zorg en toekomst van de ouderenzorg.

Tijdens deze deelsessie zullen de onderwerpen 'solidariteit in de zorg' en 'de toekomst van de ouderenzorg' centraal staan. Om dit uur en uw input zo goed mogelijk te benutten, zal Eelco Koolhaas (ministerie van Verhalen) de deelsessie op een creatieve en inspirerende wijze leiden. Uw input zullen wij meenemen in onze vervolgbijeenkomsten.

U bent van harte uitgenodigd om van 14:00 tot 15:00 uur met ons mee te denken over de toekomstvisie Zorg van het CDA. Een thema dat in meerdere opzichten 'het' onderwerp van de toekomst is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.