09 januari 2014

Gezocht...

Je kunt zeggen dat je - nog steeds - als politieke partij dicht bij de lokale maatschappelijke vraagstukken en initiatieven staat, maar veel beter is dit overtuigend te laten zien. Als bij uitstek de partij die is voortgekomen uit, en verbonden met, het DNA van de samenleving wil het CDA anno 2014 nadrukkelijk laten zien waar ze voor staat. Zichtbaar, lokaal en herkenbaar, dichtbij de mensen en hun maatschappelijke initiatieven. De metagroep Maatschappelijk Initiatief.nu is op zoek naar overtuigende voorbeelden om voor iedereen duidelijk zichtbaar te maken waar we als CDA voor (willen) staan.

De samenleving
De samenleving is zich anders aan het organiseren. Van de meer klassieke instituties naar nieuwe netwerken en verbanden. Als wij goed naar de samenleving kijken zien wij veel nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatieven die laten zien dat mensen om elkaar geven. Sociale samenhang ontstaat doordat mensen oog voor elkaar hebben. Met elkaar ergens de schouders onder zetten. Het ‘heft in eigen handen nemen’. De overheid kan daar maar in beperkte mate aan bijdragen. De sociale cohesie en verbanden als zodanig kan ze niet organiseren. Dat doen mensen zelf. Wel kan politiek en (lokale) overheid initiatieven uitlokken en verder helpen.

Het zijn vaak kleinschalige projecten; buurt tot wijkniveau. Samen verantwoordelijkheid nemen voor de speeltuin in de buurt. Een maaltijdgroep opzetten in het buurthuis om eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan.

Daar waar CDA-politici en -bestuurders dit type nieuwe initiatieven mee initieert, ondersteunt of heeft verder geholpen maakt een CDA zichtbaar dat met recht kan stellen dat ze oog en kloppend hart in en voor de samenleving heeft.

Oproep!
Wij zoeken lokale en/of provinciale politici en/of bestuurders die in hun omgeving, woonplaats of regio zichtbaar, opvallend en met succes hebben bijgedragen om lokale initiatieven te ondersteunen of te laten slagen; het  maatschappelijke (nieuwe) initiatief is van de grond gekomen en de waardering, 'verzilvering', is zonder twijfel zichtbaar. Wat typeert deze CDA'ers? Bent u of kent u iemand die zo zichtbaar bijdraagt aan de samenleving anno nu, meld u zichzelf/hem/haar dan vóór 1 februari 2014 aan via groepen@cda.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.