11 november 2013

Met het motto: "het leven makkelijker maken"

Door Robert Prang en Karen Duys

De visiegroep Zorg heeft vijf thema’s geprioriteerd: solidariteit, ethiek, preventie, organisatie en toekomst ouderenzorg. Het overkoepelende motto: “het leven makkelijker maken.” Aan de hand van beelden zijn alle aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over deze thema’s. Zoals aan de foto’s te zien is, was de insteek een zeer interactieve deelsessie. Er werd dan ook volop gediscussieerd.

De deelsessie werd begeleid door Eelco Koolhaas. Namens de visiegroep waren Mona Keijzer, Hanke Bruins Slot, Robert Prang, Mirjam Maasdam en voorzitter Karsten Klein aanwezig. In korte tijd hebben de leden veel input gegeven. Ook kwamen persoonlijke voorbeelden en anekdotes aan bod. Zowel vanuit het perspectief van mantelzorger, professional als familielid en patiënt.

Zo was er de roep om terugkeer van de wijkzuster, minder bureaucratie en de hartenkreet dat de computer nooit de mens kan vervangen. Vanuit Aalsmeer kwam het voorbeeld van 'samenredzaamheid'. In Aalsmeer geloven ze niet dat zelfredzaamheid bestaat. Doe dingen samen. Ook in de zorg, samen met familie en ook met de overheid.

Verder werden moeilijk bespreekbare onderwerpen benoemd. Zo gaat ethiek over doorbehandelen en over behandelen. Er kan een moment komen dat, in het  kader van kwaliteit van leven, verder behandelen geen zin meer heeft. Dat gesprek moeten we aangaan.

Ook werd de vraag opgeworpen of we met elkaar kunnen accepteren dat er verschillen ontstaan. Zorg is maatwerk. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op zorg. Waarom kunnen de verschillen niet?

Kortom genoeg stof voor de visiegroep om mee verder te gaan.  De visiegroep zal volgend jaar een paar sessies in het land zal organiseren en ook via social media leden en niet-leden benaderen mee te doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.