Over de visie- en metagroepen

Het CDA wil meer gebruik maken van de expertise van haar leden. Hun deskundigheid is meer dan welkom om een visie te ontwikkelen op actuele én nieuwe vraagstukken. Daarom zijn twee soorten denkgroepen ingesteld: visiegroepen en metagroepen.

Een visiegroep bestaat uit verscheidene deskundigen op een bepaald beleidsterrein. De input van de visiegroep draagt bij tot een middellange termijn visie van het CDA op het thema. De visiegroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Ook een metagroep bestaat uit deskundigen; scherpe denkers met heldere ideeën over actuele vraagstukken. Maar waar een visiegroep over een bepaald beleidsterrein gaat, is een metagroep beleidsterrein overstijgend. Ook de metagroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het eindproduct van beide groepen wordt door het partijbestuur getoetst aan het Program van Uitgangspunten, het strategisch rapport Kiezen en Verbinden, het huidige verkiezingsprogramma en relevante fractiestandpunten. De uitkomsten vormen de opmaat naar een volgend verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.