Wat is een metagroep?

De CDA-metagroepen waren aangesteld voor een beperkte tijd en met een specifieke opdracht. Iedere metagroep bestond uit verscheidene deskundigen; scherpe denkers met heldere ideeën over actuele vraagstukken. Waar visiegroepen over bepaalde beleidsterreinen gaan, waren de metagroepen beleidsterrein overstijgend. In december 2014 presenteerden de groepen gezamenlijk hun eindresultaat: het drieluik Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief.

Democratie

Waar ligt de toekomst van onze democratie? Gaan wij als samenleving uiteindelijk kiezen voor een directe democratie of toch niet? Worden politieke partijen in de toekomst politieke bewegingen? Of is het voorland van Nederland een tweepartijenstelsel? Vragen die om een antwoord vragen. De metagroep Democratie neemt hierin het voortouw.

Maatschappelijk initiatief

Steeds minder mensen zijn bereid om zich voor langere tijd te verbinden aan een functie binnen een organisatie. Maar als wij goed naar de samenleving kijken zien wij overal nieuwe initiatieven ontstaan. De overheid kan daar maar in beperkte mate aan bijdragen. De metagroep Maatschappelijk initiatief heeft de opdracht in de gehele samenleving te kijken waar en hoe het nieuwe maatschappelijke initiatief zich manifesteert.

Waarden

Waarden en normen zijn belangrijk. Voor individuele mensen zijn ze bepalend voor de keuzes die ze maken, voor een samenleving voor hoe je met elkaar samenleeft. De metagroep Waarden onderzoekt de betekenis van waarden in de politiek en in de samenleving van vandaag. Welke waarden zijn belangrijk en hoe worden ze concreet gemaakt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.