Metagroep Democratie

Over deze metagroep

In 2004 hield Jan Peter Balkende een toespraak bij de conferentie De staat en de straat met de centrale vraag die ons ook anno 2012 blijft boeien: "Kan de politieke partij als vereniging zich handhaven in de 21ste eeuw?"

Een politieke partij staat in deze tijd voor de uitdaging om de veelheid aan invloeden en krachten vanuit de samenleving aan te gaan. De voortgaande discussie over bestuurlijke vernieuwing, de veelkleurigheid van het politieke bestel, de opkomst van het populisme, de invloed van de mediademocratie en de mondigheid van de burgers zijn slechts enkele zaken die het functioneren van een politieke partij mede bepalen.

Antwoorden
Waar ligt de toekomst van onze democratie? Gaan wij als samenleving uiteindelijk kiezen voor een directe democratie of toch niet? Worden politieke partijen in de toekomst politieke bewegingen? Of is het voorland van Nederland een tweepartijenstelsel? Vragen die om een antwoord vragen. Het is de taak van een politieke partij – en laat het CDA daarin voorop lopen – de samenleving van een krachtig en helder antwoord op die vragen te voorzien.

Opdracht voor de metagroep
De opdracht voor de metagroep Democratie bestaat uit twee delen. De metagroep onderzoekt wat het betekent voor het CDA om als politieke partij in de huidige democratie te functioneren. Het tweede deel van de opdracht betreft een toekomstvisie op de inrichting van de democratie in Nederland en het functioneren van een politieke partij, en meer specifiek het CDA.

Leden metagroep

De metagroep Democratie bestond uit de volgende leden: Paul Doop (voorzitter), Hubert Bruls, Joram Verstoep, Herman Scholten, Mirjam van 't Veld, Marnix van Rij, Rein Jan Hoekstra, Rien Fraanje, Robert Croll, Dave van der Pol, Margriet van de Vooren, Evert Jan Slootweg (WI), Madeleine van Toorenburg (adviseur Tweede Kamer), Karin Hoentjen (ondersteuning vanuit partijbureau)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.