Metagroep Maatschappelijk initiatief

Over deze metagroep

De verschillende onderzoeksbureaus, zoals het SCP en het CPB, publiceren met enige regelmaat cijfers en onderzoeken over de staat van het maatschappelijk middenveld. Eigenlijk zeggen al die cijfers en onderzoeken één ding: het ledental van maatschappelijke organisaties loopt terug.

Steeds minder mensen zijn bereid  zich voor langere tijd te verbinden aan een functie binnen een organisatie. Het incidentele vrijwilligerswerk, zoals NL Doet (een jaarlijkse activiteit in maart) en Stichting Present, heeft momenteel wel veel aanhang. Belangrijk is te constateren dat deze vrijwilligersactiviteiten vanuit een professionele organisatie worden aangezwengeld.

Nieuwe initiatieven
Maar als wij goed naar de samenleving kijken zien wij overal nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatieven die laten zien dat mensen om elkaar geven. Sociale samenhang ontstaat doordat mensen oog voor elkaar hebben, elkaar niet laten vallen als het een keer tegenzit of als men teleurgesteld is.

De overheid kan daar slechts in beperkte mate aan bijdragen. Ze kan randvoorwaarden bieden. De sociale cohesie als zodanig kan ze niet organiseren. Dat doen mensen zelf. In de meest pure en prille vorm gebeurt dat in het gezin.

In de praktijk
Het zijn vaak kleinschalige projecten op buurt- of wijkniveau. Samen verantwoordelijkheid nemen voor de speeltuin in de buurt. Een maaltijdgroep opzetten in het buurthuis om eenzaamheid en sociaal isolement tegen te gaan. Een succesverhaal in deze categorie is Resto van Harte. Een ander succesverhaal is Urganda: gestart vanuit een aantal innovatieve clubs voor een betere en duurzamere wereld is het nu een groeiende stichting; door mensen, voor mensen en de aarde.

Opdracht voor de metagroep
De metagroep Maatschappelijk initiatief heeft de opdracht in de gehele samenleving te kijken waar en hoe het nieuwe maatschappelijke initiatief zich manifesteert. De aanbevelingen van het eindproduct van de metagroep zullen zich richten op de mate waarin de politieke en bestuurlijke wereld de weg kan effenen voor het nieuwe maatschappelijke initiatief - en hoe deze beide werelden een antenne kunnen ontwikkelen om het nieuwe maatschappelijke initiatief te herkennen.

Leden metagroep

De metagroep Maatschappelijk initiatief bestond uit de volgende leden: Marcel Wintels (voorzitter), Hans de Bruijn, Laurens de Graaf, Ellen Hanselaar, Nic van Holstein, Jeroen Alting von Geusau, Fred Beekers, Willem van Leeuwen (WI), Clémence Ross, Jan Jacob van Dijk, Loek Schueler, Harry Oosterman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.