Visiegroep Duurzaamheid

Over deze visiegroep

Over duurzaamheid is binnen de partij al vele malen geschreven, gedebatteerd, gefilosofeerd en gepubliceerd. Dat kan ook niet anders binnen een partij die ‘rentmeesterschap’ als één van haar uitgangspunten heeft.

In een tijd waarin de grenzen van het draagvlak van de aarde in zicht komen is dit uitgangspunt actueler dan ooit. De manier waarop we de groeiende welvaart voorzien van voedsel, water, energie, grondstoffen, mobiliteit, etc., moet drastisch veranderen willen we daadwerkelijk voldoen aan de leenplicht tegenover mensen die na ons komen.

Vanuit dit besef start het CDA een visiegroep duurzaamheid. Aan de visiegroep de uitdaging om een duidelijke lijn te kiezen in de positie van het CDA ten opzichte van het thema 'duurzaamheid'. Welk ankerpunt geven we partij, bestuurders en fracties mee om een typisch CDA-geluid op duurzaamheid uit te dragen?

Leden visiegroep

Peter Arensman (interim-voorzitter), Marieke van der Werf,  Jan Willem van den Beukel, Dinand Ekkel, Eppie Fokkema, Hamilcar Knops, Peter Molengraaf, Jan Willem Slaa, Tjerk Wagenaar, Herman Jan Wijnants, Anne Jan Zwart, Agnes Mulder (adviseur Tweede Kamer), Anne Flierman (adviseur Eerste Kamer), Niek Jan van Kesteren (adviseur Eerste Kamer), Henri Bontenbal (adviseur WI)

Contact

Denk met ons mee! Uw ideeën en suggesties zien wij graag tegemoet. Stuur een e-mail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.