Visiegroep Justitie & veiligheid

Over deze visiegroep

Veiligheid is een primaire levensbehoefte en een belangrijk recht. Veiligheid betekent de afwezigheid van direct gevaar, bedreiging en angst. Maar ook de ruimte om je eigen leven te leiden, je talenten tot ontwikkeling te brengen en in relatie met anderen tot je recht te komen. Een samenleving waarbij men betrokken is bij elkaar en elk mens van waarde is, is de basis voor een veilige samenleving.

Het bieden van veiligheid is een belangrijke taak van de overheid. Mede met het oog op het geweldsmonopolie en voorkomen van eigenrichting. Maar niet alleen een taak van de overheid. Het gaat namelijk niet alleen om handhaving van de wet, maar ook om sociale cohesie en het gevoel van veiligheid, waarbij anderen in de samenleving, organisaties en burgers, ook een verantwoordelijkheid hebben en een bijdrage kunnen leveren.

De visiegroep Justitie & veiligheid zoekt verdere verdieping van het onderwerp. Wat is de visie van het CDA op verschillende thema’s en aan welke onderwerpen moet de komende jaren expliciet aandacht gegeven worden?

Leden visiegroep

Coşkun Çörüz (voorzitter), Jan van Breda, Danny van den Ham, Marja Horstman, Janieke Knol, Arjen Littooij, Eugene van Mierlo, Stoni Scheurer, Margret Verberne, Frank Visser, Ine Voorham, Wim Vos, Cees Zwinkels, Peter Oskam (adviseur Tweede Kamer), Jeroen Lenaers (adviseur Europees Parlement), Sophie van Bijsterveld (adviseur Eerste Kamer), Wopke Hoekstra (adviseur Eerste Kamer), Maarten Neuteboom (adviseur WI)

Contact

Denk met ons mee! Uw ideeën en suggesties zien wij graag tegemoet. Stuur een e-mail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.