Visiegroep Landbouw & voedselkwaliteit

Over deze visiegroep

De land- en tuinbouwsector speelt een cruciale rol bij onze voedselvoorziening. Zolang de wereldbevolking blijft groeien, zal deze rol steeds groter worden. Dat betekent dat er meer aandacht besteed moet worden aan toekomstige uitdagingen zoals voedseltekorten en het gebruik van energie en grondstoffen. Ook is er sprake van een toenemend besef dat het vinden van een goede balans tussen natuur en landbouw cruciaal voor de toekomst is. In het verlengde hiervan heeft duurzaamheid (people, planet, profit) meer aandacht, ook in de niet-Westerse landen.

De visiegroep Landbouw & voedselkwaliteit ziet een aantal forse uitdagingen waar de voedselketen – van producent tot consument – en de natuur voor staan. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om te zetten in kansen, wil zij op dit gebied een visie ontwikkelen voor het CDA en daarnaast concrete aanbevelingen doen.

Leden visiegroep

Mona van Spijk (voorzitter), Joris Baecke, Iekje Berg, Peter van Boheemen, Arwin Bos, Atze Jan van der Goot, Luc Groot, Fons d'Haens, Franko van Lankvelt, Anne Schelhaas, Pim Visser, Elaine Vlaming-Kroon, Irene van der Voort, Jaco Geurts (adviseur Tweede Kamer), Joop Atsma (adviseur Eerste Kamer), Annie Schreijer-Pierik (adviseur Europees Parlement), Siem Korver (adviseur WI)

Contact

Denk met ons mee! Uw ideeën en suggesties zien wij graag tegemoet. Stuur een e-mail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.