Visiegroep Ruimte & wonen

Over deze visiegroep

In de visie van het CDA draagt de overheid zorg voor een leefbaar Nederland waarbij platteland en stad met elkaar verbonden blijven. Een Nederland waarin leefbare stadswijken ontstaan vanuit nieuwbouw en/of renovatie/herstructurering en inwoners laagdrempelig via onderwijs, werk, een dorpshuis en sport met elkaar verbonden zijn.

Het CDA staat hierbij voor een overheid die kaderstellend is en met name faciliteert en stimuleert. Inwoners en bedrijven krijgen zo maximaal de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Deze vrijheid van handelen sluit aan bij de ontwikkelingen die gaande zijn in het sociaal domein (participatiesamenleving).

Vanuit dit uitgangspunt wil de visiegroep Ruimte & wonen werken aan vernieuwende ideeën voor Nederland op de korte en middellange termijn voor wat betreft de ruimtelijke inrichting van en het wonen in Nederland.

Leden visiegroep

Jan Hutten (voorzitter), Bas-Jan Bochove, Wietse Burger, Jan Dijkstra, Diana Frikkee, Hubert Mackus, Lucas Regout, Trudy Veninga, Erik Ronnes (adviseur Tweede Kamer), Anne Flierman (adviseur Eerste Kamer), Greetje de Vries-Leggedoor (adviseur Eerste Kamer)

Contact

Denk met ons mee! Uw ideeën en suggesties zien wij graag tegemoet. Stuur een e-mail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.