13 maart 2021

CDA staat voor behoud visserijsector op Goeree-Overflakkee

Het CDA is trots dat we op Goeree-Overflakkee een eigen visserijsector hebben en zet zich in om dit te behouden. Een mooi voorbeeld is de doorstart van de visserijschool, een prachtig plan om het Middelbaar beroepsonderwijs in Stellendam te laten bloeien. Ook wil het CDA meer vertrouwen in de visserijvloot en een politiek die de belangen van de visserijsector zwaar laat meewegen.

De visserijsector heeft veel tegenwind, denk aan de Brexit, verbod op pulsvissen en minder visgronden door windmolenparken op zee. Het CDA wil internationaal de positie van de Nederlandse visserijsector versterken en inzetten op een duurzame toekomst en behoud van voldoende visgronden voor de vissersvloot.

Cameracontrole onacceptabel

Dat de visserij tegen steeds strengere eisen en wantrouwen aanloopt blijkt wel uit dat het Europees Parlement nu met verplichte camera’s aan boord van vissersschepen wil controleren of de vissers zich aan de bijvangstregels houden.

CDA-fractievoorzitter Daniël Huising: “Wij vinden dit besluit onacceptabel. Dit betekent een enorme inbreuk op de privacy van de vissers en verdere toename van regeldruk. Het CDA is voor vrijwillig gebruik van camera’s. Door investering in camera’s te verplichten ga je uit van wantrouwen, dat doen we bij andere beroepen ook niet.”

De EU-landen moeten nog instemmen met het voorstel, waardoor de toekomstige minister van Landbouw tijdens onderhandelingen de kans heeft om dit recht te zetten. “Voor ons eiland is het belangrijk dat er bij verkiezingen gestemd wordt op partijen en kandidaten die opkomen voor onze regio en voor sectoren die belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid”, aldus Huising – zelf kandidaat voor de Tweede Kamer op plaats 72 bij het CDA.

Middelbaar beroepsonderwijs in Stellendam

Vorig jaar rond deze tijd was het erop of eronder voor de visserijschool in Stellendam. Het CDA had berichten gekregen dat de opleiding zou worden verplaatst naar Rotterdam en de vestiging in Stellendam zou sluiten. Huising: “Dat was voor de CDA-fractie reden genoeg om direct aan de bel te trekken en het college te vragen een uiterste inspanning te leveren om de school voor het eiland te behouden.”

Dat was gelukkig niet aan dovemans oren gericht. Zowel wethouders Both (CDA) als Feller (VVD) hebben samen met het Scheepvaart en Transport College (STC), het voortgezet onderwijs, de visserijsector en verschillende maritieme en technische bedrijven de handschoen opgepakt. Deze week werd aan de gemeenteraad een plan gepresenteerd hoe de school niet alleen behouden blijft, maar ook weer een uithangbord kan worden voor het technisch MBO-onderwijs op dit eiland.

En dat is een compliment naar alle partijen. STC gaat zorgen dat het aanbod op de campus wordt vergroot. Leerlingen kunnen straks niet alleen terecht voor opleidingen in maritiem en visserij, maar ook in procestechniek en maintenance. Bedrijven hebben aangegeven mee te zullen werken aan het creëren van voldoende en goede stageplekken en het voortgezet onderwijs gaat in de beroepscampus voorbereidend werk doen om leerlingen te interesseren voor een opleiding in deze sector.

Daarnaast ziet het STC ook nog een uitdaging om samen met de gemeente onderwijs in te richten voor vroegtijdige schoolverlaters en mensen die omgeschoold moeten worden. De inspanningen lijken nu al hun vruchten af te werpen. In vergelijking met vorig jaar heeft STC al drie keer zoveel aanmeldingen binnen. Huising:  “We wensen alle partijen veel succes in dit samenwerkingsverband en hopen op een mooie toekomst voor de STC Campus Zuid-West.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.