Vrijwilligers zijn de kampioenen van Nederland! De vrijwillige inzet van de miljoenen vrijwilligers in onze samenleving is van groot belang. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook scholen en kleinschalige initiatieven zouden vaak niet mogelijk zijn zonder deze vrijwillige inzet. Dit zorgt voor een sterke samenleving die weerbaar is. Iedereen heeft een taak. Het draait niet om wat je van de overheid ontvangt, maar wat je aan de samenleving bijdraagt. Het CDA zet zich in voor minder onnodige regels en meer waardering voor vrijwilligers. 

Nieuws

Hanke Bruins Slot

Het is fantastisch om te zien dat we in Nederland op zo veel betrokken vrijwilligers kunnen rekenen die, regelmatig door weer en wind, op pad gaan voor het goede doel. Er is meer waardering voor vrijwilligers nodig. Voor het CDA geldt dat vrijwillige inzet van onderop komt en nooit gezien mag worden als verlengstuk van de overheid. Daarnaast kan het niet zo zijn dat onnodige regels vrijwilligers afremmen. Het is de rol van de overheid om onze vrijwilligers te ondersteunen en vooral niet in de weg te zitten. Hier zet het CDA zich zowel in Den Haag als daarbuiten voor in.

Hanke Bruins Slot
CDA Tweede Kamerfractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.